Kurs na sukces

Tekst otwarty nr 8/2007

Jak sterować przedsiębiorstwem, aby zrealizować plany strategiczne? Spostrzeżeniami dzieli się T. Gabriel - doradca z Contrast Management Consulting.

www.contrast.at

Wzmocnienie pozycji rynkowej, wzrost wartości i pozytywny wizerunek społeczny to długofalowe cele wszystkich chyba przedsiębiorstw. Co jednak sprawia, iż tylko nielicznym udaje się je zrealizować? Kluczem do sukcesu wydają się być: umiejętność stymulowania zaangażowania personelu w realizację strategii, zapewnienie jej zbieżności z działalnością finansową oraz włączenie zadań długoterminowych do „rutynowych” obowiązków menedżerów.

Zaangażowanie we wdrażanie strategii wymaga pełnej zgodności celów osobistych z celami firmy. Okazuje się, iż często drobne rozbieżności zignorowane na etapie budowania planów długoterminowych przekształcają się w niemożliwy do pogodzenia konflikt interesów w chwili ich realizacji.

Brak zazębienia działań strategicznych i finansowych wynika zarówno z wyrażania celów nadrzędnych organizacji w formie jakościowej zamiast w wielkościach kwantyfikowalnych, jak i z faktu, iż decyzje finansowe opierają się zwykle na krótkoterminowych miernikach pieniężnych, nieuwzględniających strategicznych priorytetów jednostki.

Zagadnienia strategiczne zbyt rzadko trafiają także do planu pracy menedżerów niższych szczebli. Dwa lub trzy spotkania kadry zarządczej w roku muszą być poświęcone na przykład problemowi zamykania luki strategicznej. Warto bowiem pamiętać, iż - wbrew pozorom - to przy długo-, a nie krótkoterminowych przedsięwzięciach niedostrzeżone w porę drobne odchylenia od kursu spowodują całkowite rozminięcie się z celem.

Zobacz również

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Przegląd obszarów cyfryzacji państwa

CiRZ_04_5.jpg

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w przeciągu ostatnich lat mają na celu ograniczenie wyłudzeń podatków i skuteczniejsze ściganie przestępców podatkowych. Nowe rozwiązania wykorzystujące narzędzia informatyczne umożliwiają wielowymiarową kontrolę przedsiębiorców oraz wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości. Po skutecznym wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych pora na kolejne zmiany wykorzystujące nowe narzędzia informatyczne.

Czytaj więcej

Outsourcing marketingu – analiza kosztów i korzyści

CiRZ_02_14.jpg

W jakich sytuacjach korzystne jest outsourcingowanie obszaru marketingu? Jaki jest alternatywny koszt zatrudnienia własnych specjalistów? Celem artykułu jest porównanie korzyści i kosztów pełnego outsourcingu, współpracy z agencją reklamową oraz własnych pełnych struktur marketingowych w odniesieniu do najważniejszych aspektów działalności firmy.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama