Czy jest możliwe podejmowanie właściwych decyzji w obliczu ogromu napływających zewsząd informacji oraz zmienności i niepewności w każdym aspekcie życia i działalności? Czyż nie jest tak, że dążymy do posiadania bardzo precyzyjnych, dokładnych informacji, ponieważ mamy przekonanie, że to właśnie dzięki temu uzyskujemy pewność i niezmienność naszego otoczenia?

Niestety, wszechobecnej zmienności i niepewności nie jesteśmy w stanie zamienić na pewność i niezmienność. To, co próbujemy w naszych firmach robić – planować, prognozować, budżetować – to tylko próba wymuszania iluzji pewności na niepewnych sytuacjach. Dla wzmocnienia znaczenia tego problemu warto przytoczyć wyniki Projektu Milenijnego ONZ1, w którym stwierdza się, że poczucie niepewności i niezdolności do podejmowania właściwych decyzji jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed ludzkością. To są niektóre z problemów, z jakimi boryka się rachunkowość zarządcza. Czy radzi sobie z tymi problemami?

O problemach rachunkowości zarządczej

Celem rachunkowości zarządczej jest wspomaganie decyzji menedżerskich poprzez dostarczanie właściwych informacji. Podejmowanie decyzji to proces, w który wpisana jest analiza sytuacji na podstawie posiadanych informacji. Informacje te powinny być odpowiednio przygotowane (uporządkowane i przetworzone), tak aby podejmowana decyzja skutkowała realizacją zamierzonego celu. Ponadto, a może przede wszystkim, celem rachunkowości jest dostarczanie miar, które nie tylko monitorują wyniki naszych działań, ale również oddziałują na nasze zachowania, odpowiednio ukierunkowują nasze aktywności.

Czy podpowiedzi tradycyjnej rachunkowości zarządczej spełniają ten cel, czy pozbawione są niepewności i zmienności? Wydaje się, że wręcz przeciwnie.

Komponentem rachunkowości zarządczej jest rachunek kosztów. Zadaniem rachunku kosztów jest dostarczenie precyzyjnych informacji o kosztach naszej działalności. Dążymy do posiadania jak najdokładniejszych informacji o kosztach jednostkowych naszych produktów, zleceń, usług. Dążymy do posiadania dokładnych informacji o kosztach naszych działów operacyjnych, komórek organizacyjnych, pionów, dywizji. Dążymy do posiadania dokładnych informacji o rentowności naszych kanałów dystrybucyjnych, segmentów rynkowych, poszczególnych klientów. We wszystkich tych przypadkach, od ponad stu lat, chcąc zapewnić sobie precyzyjną, dokładną informację, alokujemy większość kosztów ponoszonych przez firmę do tych obiektów.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama