Tematyka chmury infrastrukturalnej (IaaS) pojawiła się w obszarze IT kilka lat temu i od tego okresu cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Rozwiązanie to polega na dostarczeniu typowych rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak moc obliczeniowa (CPU) czy przestrzeń dyskowa (GB), pod potrzeby klientów w modelu usługowym. Klient otrzymuje sprecyzowaną usługę na bazie uprzednio wskazanych wymagań – określeniu podlegają wymagania techniczne, czas i forma rozliczania się za wyświadczoną usługę. Model IaaS przenosi ryzyko na dostawcę usługi, który zgodnie z warunkami umowy jest zobligowany do dostarczania usługi według opisanych poziomów SLA. Klient nie musi myśleć o zabezpieczeniu rozwiązań sprzętowych (serwery, pamięci masowe, backup, data center), a personel, który obsługuje całą infrastrukturę, skupia swoje działania na budowie rozwiązania aplikacyjnych i oprogramowaniu.

Powyższa, krótka charakterystyka poglądowo tłumaczy, czym jest model dostarczenia infrastruktury w formule usługowej. Za tym rozwiązaniem oczywiście kryją się urządzenia fizyczne (serwery, pamięci masowe, sieć SAN, zasilanie w energię elektryczną, backup, oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania infrastruktury), ludzie, którzy operacyjnie utrzymują rozwiązanie, oraz data center (centrum przetwarzania danych). W przypadku dostawców rozwiązań chmurowych mamy na rynku wysoko wyspecjalizowane firmy, dla których świadczenie usług IaaS jest podstawowym biznesem. Firmy te w różnych modelach i konfiguracjach dostarczają swoje usługi – tu klient decyduje o tym, co i w jakiej formule rozliczeniowej jest mu potrzebne, oraz ustala okres świadczenia usług. Wystawiają one na swoich oficjalnych stronach podstawowe kalkulatory, dzięki którym można oszacować koszt usługi infrastrukturalnej. Ostateczne ceny będą uzależnione od szeregu innych wymagań i możliwości negocjacyjnych, jednak to po stronie klienta pozostaje przygotowanie kalkulacji ekonomicznej i wybór odpowiedniej formuły. Temat ten jest tak ważny, gdyż każda decyzja implikuje określone wydatki finansowe, okres obowiązywania umów i decyzje biznesowe, a także posiadanie swoich rozwiązań infrastrukturalnych w spółce.

Mając na uwadze powyższe, w organizacji musimy zmierzyć się z przygotowaniem kalkulacji kosztów infrastruktury, gdzie mogą wystąpić następujące przypadki:

  1. inwestycja i budowa własnych zasobów infrastrukturalnych (dotychczasowe podejście);
  2. inwestycja i budowa własnych zasobów infrastrukturalnych (tzw. prywatna chmura infrastrukturalna);
  3. zakup usług chmury infrastrukturalnej (model usług);
  4. ujęcie mieszane: wykorzystanie własnej infrastruktury (systemy produkcyjne) oraz zakup usług chmury infrastrukturalnej dla środowisk deweloperskich i testowych (czasami zabezpieczenie rozwiązańzapasowych).

Każde z tych rozwiązań wymaga osobnego podejścia do zebrania pełnych kosztów rozwiązania (TCO – Total Cost of Ownership), tak aby można zachować zasadę porównywalności i transparentności w analizie ekonomicznej. Tabela 1 prezentuje krótką charakterystykę rozwiązań.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama