Tematyka chmury infrastrukturalnej (IaaS) pojawiła się w obszarze IT kilka lat temu i od tego okresu cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Rozwiązanie to polega na dostarczeniu typowych rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak moc obliczeniowa (CPU) czy przestrzeń dyskowa (GB), pod potrzeby klientów w modelu usługowym. Klient otrzymuje sprecyzowaną usługę na bazie uprzednio wskazanych wymagań – określeniu podlegają wymagania techniczne, czas i forma rozliczania się za wyświadczoną usługę. Model IaaS przenosi ryzyko na dostawcę usługi, który zgodnie z warunkami umowy jest zobligowany do dostarczania usługi według opisanych poziomów SLA. Klient nie musi myśleć o zabezpieczeniu rozwiązań sprzętowych (serwery, pamięci masowe, backup, data center), a personel, który obsługuje całą infrastrukturę, skupia swoje działania na budowie rozwiązania aplikacyjnych i oprogramowaniu.

Powyższa, krótka charakterystyka poglądowo tłumaczy, czym jest model dostarczenia infrastruktury w formule usługowej. Za tym rozwiązaniem oczywiście kryją się urządzenia fizyczne (serwery, pamięci masowe, sieć SAN, zasilanie w energię elektryczną, backup, oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania infrastruktury), ludzie, którzy operacyjnie utrzymują rozwiązanie, oraz data center (centrum przetwarzania danych). W przypadku dostawców rozwiązań chmurowych mamy na rynku wysoko wyspecjalizowane firmy, dla których świadczenie usług IaaS jest podstawowym biznesem. Firmy te w różnych modelach i konfiguracjach dostarczają swoje usługi – tu klient decyduje o tym, co i w jakiej formule rozliczeniowej jest mu potrzebne, oraz ustala okres świadczenia usług. Wystawiają one na swoich oficjalnych stronach podstawowe kalkulatory, dzięki którym można oszacować koszt usługi infrastrukturalnej. Ostateczne ceny będą uzależnione od szeregu innych wymagań i możliwości negocjacyjnych, jednak to po stronie klienta pozostaje przygotowanie kalkulacji ekonomicznej i wybór odpowiedniej formuły. Temat ten jest tak ważny, gdyż każda decyzja implikuje określone wydatki finansowe, okres obowiązywania umów i decyzje biznesowe, a także posiadanie swoich rozwiązań infrastrukturalnych w spółce.

Mając na uwadze powyższe, w organizacji musimy zmierzyć się z przygotowaniem kalkulacji kosztów infrastruktury, gdzie mogą wystąpić następujące przypadki:

  1. inwestycja i budowa własnych zasobów infrastrukturalnych (dotychczasowe podejście);
  2. inwestycja i budowa własnych zasobów infrastrukturalnych (tzw. prywatna chmura infrastrukturalna);
  3. zakup usług chmury infrastrukturalnej (model usług);
  4. ujęcie mieszane: wykorzystanie własnej infrastruktury (systemy produkcyjne) oraz zakup usług chmury infrastrukturalnej dla środowisk deweloperskich i testowych (czasami zabezpieczenie rozwiązańzapasowych).

Każde z tych rozwiązań wymaga osobnego podejścia do zebrania pełnych kosztów rozwiązania (TCO – Total Cost of Ownership), tak aby można zachować zasadę porównywalności i transparentności w analizie ekonomicznej. Tabela 1 prezentuje krótką charakterystykę rozwiązań.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement