Podejmowane działania, związane z wdrożeniem BSC w hurtowni materiałów budowlanych, mają umożliwić właścicielowi i kadrze menedżerskiej sterowanie jej wynikiem finansowym. Realizacja celów określonych w pozostałych perspektywach Karty – rozwoju, procesów wewnętrznych i klientów (opisane w poprzednich częściach cyklu) – potwierdzają skuteczność tego rozwiązania.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement