Kodeks pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków, jednym z nim jest obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników. Warto kontrolować stan posiadanej dokumentacji, czy jakikolwiek dokument nie został przeoczony. Za brak kompletnej dokumentacji pracodawcy grożą konsekwencje prawne. Jak długo należy przechowywać dokumentację pracownika? Czy gdy odchodzi z firmy, możemy ją zniszczyć?

Wartym zapamiętania jest fakt, iż cała dokumentacja powinna być prowadzona w formie pisemnej. Aktualne przepisy prawa nie dają możliwości prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej.

Akta osobowe pracownika

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141), a ściślej mówiąc jej art. 94 pkt 9a, pracodawca jest zobowiązany do zakładania akt osobowych zatrudnionego pracownika.

Akta osobowe składają się z trzech części:

  • Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
  • Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
  • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału

CiRZ_12_45.jpg

Na kształtowanie struktury (źródeł) finansowania firmy wpływ ma wiele czynników o charakterze mikroekonomicznym, wśród których wymienić można: jakość sterowania firmą, wskaźniki finansowe podmiotu, zarządzanie wypłatą dywidend, ryzyko działalności, etapy cyklu życia firmy, rynkową cenę akcji, majątek w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz jego wielkość.

Czytaj więcej

Przegląd systemów do zarządzania magazynem

Eksperci i praktycy oczekują, że dzięki wsparciu nowych technologii, sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki predykcyjnej planowanie i analiza magazynu wejdą na wyższy poziom. Czy sieć 5G i komputery kwantowe w dzisiejszym świecie VUCA (od słów: volatility, czyli zmienność, uncertainty, czyli niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – niejednoznaczność) mogą wymusić kolejną generację systemów ERP?

Czytaj więcej

Zasada kontynuowania działalności gospodarczej

CiRZ_10_43.jpg

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości wiąże się z zastosowaniem wielu zasad. Jedną z nich jest zasada kontynuowania działalności (ang. going concern principle, going concern assumption). Jest to fundamentalna zasada, bardzo istotna, iż w zależności od ustalenia, czy jednostka będzie nadal kontynuować swoją działalność, czy też nie, stosuje się inne metody wyceny aktywów i pasywów.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama