Controlling a jakość

Tekst otwarty nr 12/2005

Jaka jest rola controllingu we wdrażaniu systemów zarządzania jakością? Odpowiedzi udzielają eksperci Niemieckiego Stowarzyszenia Controllerów.

www.controllerverein.com

Jakość jest jednym z decydujących czynników sukcesu, oznacza bowiem trwałość produktów, niezawodność urządzeń czy realizację zamówień zgodnie z oczekiwaniami klientów. Jakość w koncepcji TQM to ustawiczne doskonalenie całego przedsiębiorstwa, nie zaś wyłącznie odrzucenie produktów niespełniających norm.

System TQM jest ukierunkowany na realizację strategii przedsiębiorstwa i wyznaczanie standardów jego działania. Cele są następujące: efektywne wykorzystanie zasobów, zaangażowanie pracowników, terminowe dostawy, poprawa konkurencyjności, zadowolenie klientów, przewidywalne przychody i obniżenie kosztów.

Osiągnięcie wskazanych korzyści wymaga wsparcia procesu wdrażania standardów jakości przez controlling. Rolą controllera jest pobudzanie pracowników wszystkich obszarów funkcjonalnych jednostki do zaangażowania się w proces doskonalenia organizacji. Controller poszukuje potencjalnych możliwości poprawy działania przedsiębiorstwa i redukcji jego kosztów przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów. Odpowiada także za gromadzenie danych dla oceny realizacji celów dotyczących poprawy jakości, wypracowanie metod systematycznej analizy efektów poszczególnych działań i upowszechnienie uzyskanych informacji. W końcu controller koordynuje i monitoruje realizację poszczególnych projektów.

Sporządzając budżet wdrożenia, controller ustala nakłady związane z poprawą jakości oraz szacuje koszty niedotrzymania norm. Aby zagwarantować przejrzystość projektu, konieczne jest przypisanie kosztów konkretnym nośnikom lub procesom, co ułatwi identyfikację miejsc występowania i przyczyn odchyleń oraz wykrycie wąskich gardeł.

Warto pamiętać, iż wdrożenie TQM da w efekcie także controllerom niezbędne narzędzia służące ocenie realizacji celów przedsiębiorstwa i wykorzystania jego potencjału.

Zobacz również

Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

CiRZ_5-6_16.jpg

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Czytaj więcej

Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

CiRZ_5-6_12.jpg

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama