Controlling a jakość

Tekst otwarty nr 12/2005

Jaka jest rola controllingu we wdrażaniu systemów zarządzania jakością? Odpowiedzi udzielają eksperci Niemieckiego Stowarzyszenia Controllerów.

www.controllerverein.com

Jakość jest jednym z decydujących czynników sukcesu, oznacza bowiem trwałość produktów, niezawodność urządzeń czy realizację zamówień zgodnie z oczekiwaniami klientów. Jakość w koncepcji TQM to ustawiczne doskonalenie całego przedsiębiorstwa, nie zaś wyłącznie odrzucenie produktów niespełniających norm.

System TQM jest ukierunkowany na realizację strategii przedsiębiorstwa i wyznaczanie standardów jego działania. Cele są następujące: efektywne wykorzystanie zasobów, zaangażowanie pracowników, terminowe dostawy, poprawa konkurencyjności, zadowolenie klientów, przewidywalne przychody i obniżenie kosztów.

Osiągnięcie wskazanych korzyści wymaga wsparcia procesu wdrażania standardów jakości przez controlling. Rolą controllera jest pobudzanie pracowników wszystkich obszarów funkcjonalnych jednostki do zaangażowania się w proces doskonalenia organizacji. Controller poszukuje potencjalnych możliwości poprawy działania przedsiębiorstwa i redukcji jego kosztów przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów. Odpowiada także za gromadzenie danych dla oceny realizacji celów dotyczących poprawy jakości, wypracowanie metod systematycznej analizy efektów poszczególnych działań i upowszechnienie uzyskanych informacji. W końcu controller koordynuje i monitoruje realizację poszczególnych projektów.

Sporządzając budżet wdrożenia, controller ustala nakłady związane z poprawą jakości oraz szacuje koszty niedotrzymania norm. Aby zagwarantować przejrzystość projektu, konieczne jest przypisanie kosztów konkretnym nośnikom lub procesom, co ułatwi identyfikację miejsc występowania i przyczyn odchyleń oraz wykrycie wąskich gardeł.

Warto pamiętać, iż wdrożenie TQM da w efekcie także controllerom niezbędne narzędzia służące ocenie realizacji celów przedsiębiorstwa i wykorzystania jego potencjału.

Zobacz również

Przegląd systemów do zarządzania magazynem

Eksperci i praktycy oczekują, że dzięki wsparciu nowych technologii, sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych i zaawansowanej analityki predykcyjnej planowanie i analiza magazynu wejdą na wyższy poziom. Czy sieć 5G i komputery kwantowe w dzisiejszym świecie VUCA (od słów: volatility, czyli zmienność, uncertainty, czyli niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – niejednoznaczność) mogą wymusić kolejną generację systemów ERP?

Czytaj więcej

Zasada kontynuowania działalności gospodarczej

CiRZ_10_43.jpg

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości wiąże się z zastosowaniem wielu zasad. Jedną z nich jest zasada kontynuowania działalności (ang. going concern principle, going concern assumption). Jest to fundamentalna zasada, bardzo istotna, iż w zależności od ustalenia, czy jednostka będzie nadal kontynuować swoją działalność, czy też nie, stosuje się inne metody wyceny aktywów i pasywów.

Czytaj więcej

Power of pricing – moc ceny

CiRZ_10_18.jpg

Czy dla każdej grupy odbiorców należy definiować różną cenę? Co sprawia, że segmentowanie cenowe podnosi zysk? Jakie informacje są potrzebne do zaprojektowania odpowiedniej ceny dla danego kanału sprzedaży? Jakie są ryzyka segmentowania cenowego i jak możemy nim zarządzać?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama