Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym, jak i w gospodarce. Już od dawna otoczenie gospodarcze nie zmieniało się tak dynamicznie. Odzwierciedlenie tych zmian w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym może być zatem dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ pandemii przy wycenie poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa.

Wycena aktywów w czasie pandemii

Pandemia w różnym stopniu wpływa na poszczególne branże. Kondycja spółki w dobie pandemii zależy w głównej mierze od branży, w jakiej działa, ale również od działań podjętych przez kierownictwo oraz aktywów i zobowiązań, jakie posiada. Pod kątem sprawozdawczości kluczową kwestią w związku z pandemią jest ocena założenia kontynuacji działalności, jej wpływ na wycenę bilansową, ustalenie wyniku oraz zakres ujawnień w informacji dodatkowej. Rzetelne przedstawienie kondycji spółki w czasie pandemii wymaga śledzenia działań regulatorów ESMA i KNF oraz obecnie dynamicznych zmian w przepisach.

Założenie kontynuacji działalności

Jedną z istotnych kwestii okresowego raportowania jednostki jest założenie kontynuacji działalności. W obecnej sytuacji panującej pandemii oraz nieprzewidywalności rozwoju sytuacji, taka ocena może być znacznie trudniejsza. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności jest robiona na dzień publikacji sprawozdania. Przy ocenie nie da się przewidzieć przyszłości, ale dla uzyskania zasadnej pewności jest określenie kondycji finansowej jednostki na dany moment. Pomocna w tej sytuacji może być również analiza bieżącej i oczekiwanej rentowności.

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

W działalności przedsiębiorstw przychodzi czas, kiedy podjęta zostaje decyzja o sprzedaży środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powody sprzedaży składnika majątku mogą być różne, może to być spowodowane zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, wymianą na nowszy składnik majątku czy zmianą technologiczną. Zdarzyć się też może, że odłączona i sprzedana zostanie tylko część środka trwałego.

Czytaj więcej

Istotność podczas badania sprawozdań finansowych

Istotność podczas badania sprawozdań finansowych

Wyznaczenie istotności to inaczej ustalenie granicy korygowania błędów, które z punktu widzenia przeprowadzanego badania uznane zostaną za istotne i będą w stanie zniekształcić obraz sprawozdania finansowego. Innymi słowy, wyznaczenie istotności ma na celu wyznaczenie granicy, do której zidentyfikowane podczas badania błędy mogą być tolerowane przez biegłego rewidenta oraz nie wymagają one skorygowania ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama