Poddanie się obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez audytora dla części przypadków jest obligatoryjne i wynika wprost z wymogów prawa bilansowego. Ustawa o rachunkowości ściśle określa zasady rachunkowości, a także tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Opisuje również zasady wykonywania działalności w obszarze usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wybór audytora w praktyce

W myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości obowiązek badania swoich ksiąg rachunkowych mają podmioty przygotowujące jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe poniższych:

banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, zakładów reasekuracji, zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów oraz oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów oraz oddziałów zakładów reasekuracji czy oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

jednostek, które działają na podstawie przepisów o organizacji oraz funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

instytucji pieniądza elektronicznego oraz krajowych instytucji płatniczych;

spółek akcyjnych, z wyłączeniem jednostek, będących na dzień bilansowy w organizacji

oraz pozostałych jednostek, których co najmniej dwa z poniższych warunków zostały spełnione w poprzednim roku obrotowym, za który przygotowano sprawozdanie finansowe:

( A ) średnioroczne zatrudnienie wyniosło w przeliczeniu na pełne etaty minimum 50 osób,

( B ) suma aktywów w bilansie na koniec poprzedniego roku obrotowego wyniosła w walucie polskiej równowartość minimum 2.500.000 euro,

( C ) przychody ze sprzedaży zarówno towarów, jak i produktów czy też operacji finansowych, bez uwzględnienia podatku za poprzedni rok obrotowy wyniosły w walucie polskiej równowartość minimum 5.000.000 euro.

W jednostkach, które sporządzają łącznie skonsolidowane sprawozdania finansowe, których warunki określone są w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania finansowego.

Obowiązkowemu badaniu podlegają również sprawozdania finansowe jednostek, które w danym roku obrotowym były przedmiotem przejęć oraz jednostek nowo zawiązanych, sporządzone za rok, w którym takie połączenie nastąpiło oraz roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Obowiązkowemu badaniu podlegają też roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone przez fundusze inwestycyjne, które posiadają wydzielone subfundusze wraz z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi tych subfunduszy.

Poza jednostkami, które zobligowane są przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości do przeprowadzenia audytu – warto nadmienić, że pozostałe jednostki, które nie zostały wymienione powyżej, w dalszym ciągu mogą zdecydować się na przeprowadzenie takiego audytu – poprzez poddanie się dobrowolnemu badaniu sprawozdania, które, co do zasady, niesie za sobą szereg korzyści związanych m.in. z usprawnieniem procesów zachodzących w jednostce, wzmocnieniu elementów kontroli wewnętrznej, poprawie jakości sporządzanego sprawozdania finansowego czy też samego funkcjonowania organizacji.

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Metody konsolidacji sprawozdań finansowych

Metody konsolidacji sprawozdań finansowych

Porównanie metod konsolidacji sprawozdań finansowych. Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić konsolidację metodą pełną, proporcjonalną lub praw własności?

Czytaj więcej

Uproszczenia w rachunkowości ‑ czy zawsze upraszczają nam życie?

Uproszczenia w rachunkowości - czy zawsze upraszczają nam życie?

Ustawa o rachunkowości (UoR) przewiduje różnego rodzaju uproszczenia m.in. w sposobie wyceny aktywów, pasywów i ustalaniu wyniku finansowego, jak i w sprawozdawczości – czyli „zawartości” sprawozdania finansowego, a innymi słowy – ujmowaniu w nim różnych zestawień oraz ujawnień.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.