Z dniem 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy określające nowy system rozliczania nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez prosumentów. Warto w związku z tym pochylić się nad podatkowymi aspektami związanymi z produkowaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Rozliczenia podatkowe prosumentów energii odnawialnej – po zmianach

Nowe zasady rozliczeń

1 kwietnia 2022 r. zaczęły obowiązywać przepisy określające nowe rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Nowe rozwiązanie zastąpiło dotychczas obowiązujący system opustów, przy czym dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostali w systemie opustów (mogą z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat).

Wskazać przy tym należy, że przepisy określające nowy system rozliczeń weszły w życie 1 kwietnia 2022 r., jednak do końca czerwca 2022 r. wszyscy prosumenci będą się jeszcze rozliczać z zastosowaniem systemu opustów. Dopiero od 1 lipca 2022 r. prosumenci, którzy nie nabyli prawa do stosowania systemu opustów, będą się rozliczać w systemie net-billingu.

Prosumenci a przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

W przypadku prosumentów rozliczających się w systemie opustów istniały przez pewien czas wątpliwości co do tego, czy w związku z wprowadzaniem nadwyżek energii elektrycznej do sieci uzyskują oni przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ostatecznie przyjęło się stanowisko, że u prosumentów rozliczających się w systemie opustów przychody takie nie powstają (tak orzekł przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.375.2019.3.GM).

Potwierdziło to także Ministerstwo Finansów w piśmie z 1 lutego 2019 r. stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską nr 28185 (sygn. PT1.054.1.2019.990), w którym czytamy:

MF

(...) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność prosumenta polegająca na wytworzeniu i wprowadzeniu do sieci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji nie stanowi źródła przychodu. Działalność ta nie jest wykonywana w celach zarobkowych i tym samym, dla prosumenta nie generuje przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że w świetle przepisów ustawy o OZE, prosument wytwarza tę energię jedynie na potrzeby własne.

Co prawda pismo to dotyczy bezpośrednio skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz analogicznie argumentację taką można przyjąć w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe 91% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Opodatkowanie zysku w spółce osobowej

Opodatkowanie zysku w spółce osobowej

Co do zasady spółki komandytowe uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r. Innymi słowy – spółka komandytowa przestała być spółką transparentną podatkowo. Wobec tego powstaje pytanie, czy na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT spółka jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego PIT od przychodów komplementariuszy z tytułu zaliczek wypłacanych w trakcie roku na poczet zysku rocznego w spółce? Jeżeli nie, to czy na podstawie art. 30a ust. 6a ustawy o PIT spółka jako płatnik PIT będzie uprawniona do pomniejszenia zryczałtowanego PIT, pobieranego od przychodów komplementariuszy z tytułu zaliczek wypłacanych w trakcie roku na poczet zysku rocznego spółki, o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału danego komplementariusza w zysku spółki i sumy zapłaconych przez spółkę w danym roku podatkowym zaliczek na poczet podatku CIT na podstawie art. 30a ust. 6a ustawy o PIT?

Czytaj więcej

MSSF 3 ‑ Połączenia jednostek gospodarczych

MSSF 3 - Połączenia jednostek gospodarczych

Celem MSSF 3 jest określenie sprawozdawczości finansowej jednostki, gdy dokonuje połączenia jednostek gospodarczych. Do jakiego typu połączeń stosuje się niniejszy MSSF, a do jakich nie? Czym jest w praktyce łączenie jednostek? Jakie stosować metody rozliczania zgodnie ze standardem? I wreszcie: w jaki sposób ujmować aktywa i zobowiązania oraz je wyceniać?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.