W celu przedstawienia rzetelnej i jasnej sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej jednostki należy zastosować kluczowe zasady rachunkowości, w tym zasadę współmierności. Zasada współmierności polega na zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, a co za tym idzie, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczać zarówno przychody, jak i koszty dotyczące przyszłych okresów, a także przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy jednostka poniosła koszt dotyczący przyszłych okresów? Kiedy na dany okres sprawozdawczy przypadł koszt, który nie został jeszcze poniesiony?

Poszukując odpowiedzi na pytania wskazane we wstępie, należy odnieść się do pojęcia rozliczeń międzyokresowych kosztów. Bowiem za pomocą rozliczeń międzyokresowych należy aktywować poniesiony w danej chwili koszt na przyszłe okresy sprawozdawcze, a także uwzględnić wydatek, który ma dopiero nastąpić w kolejnym roku obrotowym.

Pozostałe 90% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zakupy towarów w rachunkowości

CiRZ_250_52.jpg

Określenie sposobu ewidencji księgowej towarów to zadanie kierownika przedsiębiorstwa. Wybraną metodę należy opisać w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Raz przyjętą metodę wyceny towarów należy – co do zasady – stosować w sposób ciągły w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nie należy jej zmieniać w ciągu roku obrotowego.

Czytaj więcej

Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

CiRZ_250_49.jpg

Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku bilansowego, czyli roku, za który sprawozdanie jest przygotowywane. Jakie zdarzenia, następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, należy uwzględnić w bilansie oraz rachunku zysków i strat? W jaki sposób je prezentować?

Czytaj więcej

Badanie sprawozdań finansowych. Część 1

CiRZ_250_45.jpg

Audyt finansowy stanowi niezależną oraz obiektywną kontrolę sposobu przygotowania sprawozdań finansowych i formy, w jakiej prezentowana jest informacja w tych sprawozdaniach. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że sytuacja majątkowa i finansowa, a także wynik finansowy przedsiębiorstwa zostały przedstawione jasno i rzetelnie oraz istotnie nie zniekształcały jego obrazu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama