int(1) int(2) Rozliczenia międzyokresowe kosztów narzędziem do zastosowania nadrzędnych zasad rachunkowości | Rachunkowość zarządcza | Controlling i Rachunkowość Zarządcza

W celu przedstawienia rzetelnej i jasnej sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej jednostki należy zastosować kluczowe zasady rachunkowości, w tym zasadę współmierności. Zasada współmierności polega na zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, a co za tym idzie, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczać zarówno przychody, jak i koszty dotyczące przyszłych okresów, a także przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy jednostka poniosła koszt dotyczący przyszłych okresów? Kiedy na dany okres sprawozdawczy przypadł koszt, który nie został jeszcze poniesiony?

Poszukując odpowiedzi na pytania wskazane we wstępie, należy odnieść się do pojęcia rozliczeń międzyokresowych kosztów. Bowiem za pomocą rozliczeń międzyokresowych należy aktywować poniesiony w danej chwili koszt na przyszłe okresy sprawozdawcze, a także uwzględnić wydatek, który ma dopiero nastąpić w kolejnym roku obrotowym.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Rozliczanie prezentów i gratisów

CiRZ_1_2020_40.jpg

Czym są prezenty o małej wartości i próbki na gruncie ustawy o VAT? Jaka jest maksymalna wartość prezentu, który można przekazać klientowi bez płacenia podatku? Jakie warunki należy spełnić, aby móc przekazać nieopodatkowane prezenty i gratisy? Odpowiedzi na powyższe pytania zaprezentowano w artykule.

Czytaj więcej

Różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych na podstawie ustawy o rachunkowości

CiRZ_1_2020_32.jpg

Jednostki mogą rozliczać różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości bądź na podstawie przepisów podatkowych. W celu wyliczenia bilansowego wyniku finansowego różnice kursowe ustala się według przepisów ustawy o rachunkowości. Dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania należy korzystać z przepisów podatkowych.

Czytaj więcej

Zasadność tworzenia poszczególnych rezerw do bilansu oraz ich wpływ na obraz jednostki

CiRZ_1_2020_26.jpg

Sporo księgowych podchodzi do obowiązku tworzenia rezerw do bilansu dość sceptycznie w obawie przed obciążeniem wyniku finansowego niepotrzebnymi kosztami. Badający sprawozdania biegli rewidenci natomiast często sugerują potrzebę utworzenia rezerwy bądź odpisu aktualizującego, powołując się na zasady wynikające z ustawy o rachunkowości.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama