W celu przedstawienia rzetelnej i jasnej sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej jednostki należy zastosować kluczowe zasady rachunkowości, w tym zasadę współmierności. Zasada współmierności polega na zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, a co za tym idzie, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczać zarówno przychody, jak i koszty dotyczące przyszłych okresów, a także przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy jednostka poniosła koszt dotyczący przyszłych okresów? Kiedy na dany okres sprawozdawczy przypadł koszt, który nie został jeszcze poniesiony?

Rozliczenia międzyokresowe kosztów narzędziem do zastosowania nadrzędnych zasad rachunkowości

Poszukując odpowiedzi na pytania wskazane we wstępie, należy odnieść się do pojęcia rozliczeń międzyokresowych kosztów. Bowiem za pomocą rozliczeń międzyokresowych należy aktywować poniesiony w danej chwili koszt na przyszłe okresy sprawozdawcze, a także uwzględnić wydatek, który ma dopiero nastąpić w kolejnym roku obrotowym.

Pozostałe 90% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 4 Umowy ubezpieczeniowe skierowany jest do zakładów ubezpieczeń oraz innych jednostek wystawiających umowy ubezpieczeniowe, czyli jednostek będących ubezpieczycielami. Standard ten reguluje sprawozdawczość finansową dotyczącą umów ubezpieczeniowych do czasu, gdy RMSR wprowadzi w życie nowy MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe. Zmiana planowana jest na styczeń 2023 r.

Czytaj więcej

Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, co najmniej na dzień bilansowy, należy dokonać wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama