W celu przedstawienia rzetelnej i jasnej sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej jednostki należy zastosować kluczowe zasady rachunkowości, w tym zasadę współmierności. Zasada współmierności polega na zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, a co za tym idzie, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczać zarówno przychody, jak i koszty dotyczące przyszłych okresów, a także przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy jednostka poniosła koszt dotyczący przyszłych okresów? Kiedy na dany okres sprawozdawczy przypadł koszt, który nie został jeszcze poniesiony?

Poszukując odpowiedzi na pytania wskazane we wstępie, należy odnieść się do pojęcia rozliczeń międzyokresowych kosztów. Bowiem za pomocą rozliczeń międzyokresowych należy aktywować poniesiony w danej chwili koszt na przyszłe okresy sprawozdawcze, a także uwzględnić wydatek, który ma dopiero nastąpić w kolejnym roku obrotowym.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Alokacja ceny nabycia według MSSF 3

CiRZ_12_42.jpg

Jednym z coraz częściej stosowanych sposobów na rozwój przedsiębiorstwa są transakcje, takie jak fuzje oraz przejęcia innych podmiotów gospodarczych. Operacje te szczegółowo reguluje Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3: Połączenie jednostek gospodarczych, zgodnie z którym transakcja przejęcia podmiotu gospodarczego opiera się na procesie alokacji ceny nabycia.

Czytaj więcej

Zasady rozliczania rozrachunków zagranicznych

CiRZ_12_36.jpg

Podmioty dokonujące obrotu w handlu zagranicznym to zarówno rezydenci, jak również nierezydenci gospodarki polskiej. Obserwujemy coraz więcej polskich firm (rezydentów) otwartych na świat i przemiany, jakie w nim zachodzą. Firmy konsekwentnie podążają w kierunku rozwoju działalności nie tylko na terenie kraju, ale także za granicą. Ciągle postępujący proces globalizacji w dużym stopniu to ułatwia.

Czytaj więcej

MSR 7 – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

CiRZ_242_40.jpg

W celu zobrazowania faktycznych wpływów i wydatków jednostki, czyli przepływów finansowych w ujęciu kasowym, należy sporządzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Kwestię tę reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7, którego najważniejsze aspekty zostaną omówione w artykule.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama