Rachunek zysków i strat – ujęcie księgowe oraz zarządcze

Rozważanie przedstawionego zagadnienia należy rozpocząć od wyjaśnienia różnic pomiędzy rachunkowością finansową, a rachunkowością zarządczą. Rachunkowość w połączeniu z przymiotnikiem „finansowa” stanowi system informacyjny, który służy rzetelnemu oraz bezstronnemu przedstawieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Natomiast rachunkowością zarządczą będziemy nazywać system, który ma przede wszystkim zaspokajać potrzeby informacyjne zarządu. Rachunkowość finansowa oparta jest ponadto na przepisach prawa, w tym na ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, co pozwala na ujednolicenie zasad postępowania oraz stwarza możliwości porównania wyników z innymi podmiotami w określonej branży.

Rachunek zysków i strat w ujęciu księgowym stanowi jeden z obligatoryjnych elementów sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Ponieważ stanowi integralną część sprawozdania, stał się tym samym dostępnym źródłem informacji dla odbiorców zewnętrznych (banki, inwestorzy, klienci, instytucje podatkowe oraz rządowe). Ujęcie księgowe nie zawsze dostarcza kompletnej informacji kierownictwu,co spowodowało, że pojawiła się potrzeba stworzenia systemu rachunkowości zarządczej.

Rysunek 1 przedstawia zbiór danych dotyczących kosztów oraz przychodów za listopad 2017 r.

Sporządzanie rachunku zysków i strat w ujęciu księgowym

Ponieważ firma jest tzw. małym przedsiębiorcą, naszym zadaniem będzie sporządzenie księgowego rachunku zysków i strat w wersji uproszczonej według załącznika numer 5 do ustawy o rachunkowości. Aby móc sporządzać sprawozdanie w tej wersji, przedsiębiorca powinien w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnić następujące warunki:

  • utrzymać zatrudnienie średniorocznie na poziomie poniżej 50 pracowników;
  • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie powinien przekraczać 10 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec okresu nie przekroczyła 10 mln euro.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy