Zawód biegłego rewidenta opiera się na wielu aktach prawnych, które w szczegółowy sposób regulują jego pracę. Najważniejsze z nich to Międzynarodowe Standardy Badania, które ściśle określają proces związany z przeprowadzeniem audytu finansowego. Przetłumaczone na język polski tworzą Krajowe Standardy Rewizji Finansowej.

Przepisy regulujące działalność biegłych rewidentów

Istota Międzynarodowych Standardów Badania

Międzynarodowe Standardy Badania (MSB) są opracowane w kontekście badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. W przepisach tych zostały przedstawione cele niezależnego biegłego rewidenta, a także sposób, w jaki badanie ma zostać przeprowadzane tak, by móc osiągnąć założone cele. W MSB zostały opisane również wymogi dotyczące przestrzegania zawartych w nim przepisów oraz odpowiedzialność biegłego rewidenta.

Biegły rewident zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich MSB, które są właściwe dla przeprowadzanego badania, a więc mają zastosowanie i zachodzą przedstawione w nich okoliczności. Zbiór właściwych MSB stanowią reguły dotyczące pracy biegłego rewidenta, która ukierunkowana jest na realizację celów przeprowadzanego badania. W MSB zostały opisane również odpowiednie kroki, jakie powinien podjąć biegły rewident przy poszczególnych zadaniach, by móc wywiązać się z odpowiedzialności nałożonej na niego przez MSB.

Przy przeprowadzaniu badania biegły rewident może być zobowiązany także do przestrzegania przepisów zawartych w innych aktach prawnych. Należy podkreślić, iż przepisy zawarte w MSB nie naruszają innych regulacji, które wpływają na przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego. Jednak w przypadku pojawienia się różnic w przepisach, przeprowadzenie badania tylko zgodnie z przepisami prawa nie jest zgodne z MSB. W takiej sytuacji biegły powinien dokonać takich kroków, by przeprowadzone badanie było zgodne z MSB oraz z przepisami prawa obowiązującymi w kraju. W tym celu niejednokrotnie potrzebne jest przeprowadzenie dodatkowych procedur badania.

MSB mają również zastosowanie do badań sprawozdań finansowych w sektorze publicznym. W tym przypadku odpowiedzialność biegłego rewidenta zależna jest od mandatu do badania lub może wynikać z obowiązków, jakie na jednostki sektora publicznego nakładają przepisy prawa, które zazwyczaj obejmują szerszy zakres badania, zgodnie z MSB.

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Wycena aktywów w czasie pandemii

Wycena aktywów w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno w życiu społecznym, jak i w gospodarce. Już od dawna otoczenie gospodarcze nie zmieniało się tak dynamicznie. Odzwierciedlenie tych zmian w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym może być zatem dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ pandemii przy wycenie poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

Sprzedaż środków trwałych – aspekt księgowy i podatkowy

W działalności przedsiębiorstw przychodzi czas, kiedy podjęta zostaje decyzja o sprzedaży środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powody sprzedaży składnika majątku mogą być różne, może to być spowodowane zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, wymianą na nowszy składnik majątku czy zmianą technologiczną. Zdarzyć się też może, że odłączona i sprzedana zostanie tylko część środka trwałego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama