Umowy leasingu są zawierane na dłuższy czas niż rok obrotowy, dlatego może się zdarzyć, że w trakcie trwania umowy jednostka straci możliwość skorzystania z uproszczeń, np. w związku z wyższą sumą bilansową, wyższymi przychodami ze sprzedaży czy zwiększonym średniorocznym zatrudnieniem, które przekraczają wielkości wymienione w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości. W związku z tym jednostka powinna przejrzeć i odpowiednio przekwalifikować umowy leasingu.

Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy

Ujawnienia umowy leasingu w księgach rachunkowych należy dokonać najpóźniej na dzień bilansowy tego roku, za który jednostka nie może korzystać z uproszczenia.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” wskazuje, że jednostka musi sama podjąć decyzję, w jaki sposób będzie ujmować umowy leasingu, uwzględniając standard i przyjęte u siebie zasady (politykę) rachunkowości.

W zakresie przekształcania umów leasingowych w praktyce przyjęto podejście bazujące na zasadzie istotności, zgodnie z którym leasingobiorca może zachować się na jeden z dwóch wymienionych sposobów:

( 1 ) pozostawić dotychczasowy sposób ewidencji i nie ujawniać przedmiotu leasingu w ewidencji środków trwałych,

( 2 ) przekształcić leasing operacyjny w leasing finansowy i wprowadzić przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych.

Leasingobiorca może więc nie ujawniać umowy leasingu w księgach rachunkowych, pod warunkiem, że pozostała do rozliczenia wartość umowy jest nieistotna, a jej nieujawnienie w ewidencji księgowej nie będzie miało znaczącego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego podmiotu gospodarczego. Jeśli jednostka wybierze to rozwiązanie, to nadal będzie korzystać z uproszczenia i kwalifikować umowę leasingu według zasad podatkowych, tj. jako leasing operacyjny, mimo braku możliwości zastosowania uproszczenia. W takim przypadku jednostka powinna w informacji dodatkowej zamieścić informację o umowie oraz uzasadnienie przyjęcia uproszczenia ewidencyjnego.

Jeśli jednak wartość umowy jest istotna, wówczas umowę leasingu należy wykazać w księgach rachunkowych.

Dokonując przekształcenia umowy leasingu i wprowadzenia przedmiotu umowy leasingu do ewidencji środków trwałych, jednostka powinna:

podzielić ratę leasingową na część kapitałową i odsetkową,

ustalić stawkę amortyzacji środka trwałego.

Czynności związane z przekształceniem umów leasingowych

KROK 1 – ustalenie wartości początkowej

Wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego stanowi odpowiednik ceny jego zakupu. Jest ona ustalana jako niższa spośród:

wartości rynkowej ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu lub

wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

Wartość początkową przedmiotu leasingu zwiększają poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, fundamentów, przystosowania i inne podobne.

KROK 2 – ustalenie stawki amortyzacyjnej

Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych, stosując zasady określone w art. 32 i 33 ustawy o rachunkowości – drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Jeżeli umowa leasingu nie przewiduje lub korzystający nie korzysta z prawa wykupu, przedmiot leasingu powinien zostać w całości zamortyzowany przez:

okres leasingu lub

okres użytkowania, jeżeli okres ten byłby krótszy.

Jeżeli jednak umowa przewiduje, że korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu (bez dodatkowej opłaty lub za opłatę końcową), wówczas przedmiot leasingu amortyzuje się przez okres jego ekonomicznej użyteczności, zgodnie z zasadami amortyzacji (metoda, stawka) stosowanymi przez korzystającego do podobnych własnych składników aktywów.

Amortyzacja stanowi dla korzystającego koszt operacyjny, pozostały koszt operacyjny lub koszt ogólnego zarządu, zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu finansowego.

Pozostałe 71% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

MSR 2 Zapasy ‑ aspekty teoretyczne oraz zastosowanie w praktyce

MSR 2 Zapasy - aspekty teoretyczne oraz zastosowanie w praktyce

Zapasy, to obok należności i zobowiązań krótkoterminowych, trzeci element kapitału obrotowego netto, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia zarządzania przepływami pieniężnymi. Z tego względu zaznajomienie z MSR 2 oraz jego teoretycznymi aspektami wydaje się kluczowe, by później móc formułować właściwe wnioski analizując KON oraz zarządzając nim.

Czytaj więcej

Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy

Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy

Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty bezpośrednie produktu oraz uzasadnioną część przypisanych produktowi pośrednich kosztów produkcji. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w jednostce dokonano szczegółowej identyfikacji wszystkich poniesionych kosztów. Dopiero na tej podstawie można zaliczać koszty do odpowiedniej kategorii.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.