W dobie wysokiej inflacji, jednym z ciekawszych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości staje się standard 29 – Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji. Co prawda w Polsce nie mamy z nią obecnie do czynienia, choć należy tutaj przypomnieć hiperinflację w Polsce w latach 90. Również i dziś można znaleźć przykład kraju ogarniętego tym zjawiskiem. Mowa o Wenezueli, w której inflacja w 2021 roku wyniosła 686%, a w 2022 roku 234%. To pokazuje, że świat nie jest wolny od hiperinflacji, a tym samym warto zapoznać się ze standardem traktującym o sprawozdawczości w kraju dotkniętym tym zjawiskiem.

MSR 29 - Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflancji

Zakres i podstawowe założenia zawarte w MSR 29

MSR 29 znajduje zastosowanie w przypadku jednostek, których walutą funkcjonalną jest waluta gospodarki ogarniętej zjawiskiem hiperinflacji. Standard ten stosuje się w odniesieniu do sprawozdań finansowych, wliczając skonsolidowane sprawozdania finansowe. Jest to ważny standard z tego względu, że jak sam to ujmuje, siła nabywcza pieniądza zmniejsza się w takim tempie, że porównywanie kwot z tytułu zdarzeń lub transakcji, które nastąpiły w różnych momentach – nawet w tym samym okresie obrotowym – zwyczajnie mija się z celem i jest mylące dla odbiorców korzystających z informacji finansowych prezentowanych przez jednostkę. Generalnie, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej wyników operacyjnych czy sytuacji finansowej w gospodarce inflacyjnej jest bezużyteczne bez dokonywania przekształceń.

Co istotne, MSR 29 nie określa w swej treści żadnej konkretnej stopy inflacji, w przypadku której daną gospodarkę można by uznać za działającą w warunkach hiperinflacji. Konieczne jest dokonanie samodzielnej oceny i podjęcie decyzji, czy w danych warunkach przekształcenie sprawozdań finansowych jest konieczne. Jednakże, standard definiuje pewne cechy charakterystyczne dla środowiska gospodarczego kraju działającego w warunkach hiperinflacji (nie jest to lista kompletna i wyczerpująca):

ogół społeczeństwa preferuje lokowanie posiadanego majątku w aktywa niepieniężne lub relatywnie stabilne waluty obce. Posiadane środki w walucie lokalnej są niezwłocznie inwestowane w celu zachowania siły nabywczej;

ogół społeczeństwa wyraża kwoty pieniężne nie w walucie lokalnej, ale w innej relatywnie stabilnej walucie obcej. Także ceny mogą być podawane w walucie obcej;

sprzedaż i kupno na kredyt odbywają się w cenach, które mają kompensować oczekiwaną stratę siły nabywczej, postępującą w okresie kredytowania, nawet jeżeli okres ten jest krótki;

stopy procentowe, wynagrodzenia i ceny są powiązane z indeksacją cen oraz

skumulowana stopa inflacji z okresu trzech lat zbliża się lub przekracza wartość 100%.

Najbardziej konkretnym z wymienionych warunków wydaje się ten ostatni. Warto podkreślić, że standard stosuje się do sprawozdań finansowych jednostek od momentu rozpoczęcia okresu sprawozdawczego, w którym jednostki te stwierdzą zaistnienie hiperinflacji w kraju, w którego walucie sporządzają sprawozdanie finansowe.

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych

Na zawodzie biegłego rewidenta, który jest zawodem zaufania publicznego, ciąży obowiązek rzetelnego oraz prawidłowego wykonywania swojej pracy, utrzymując tym samym wysoką jakość przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej

Wybrane problemy przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu natury

Wybrane problemy przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu  natury

Mimo że inwentaryzacja składników majątku drogą spisu z natury jest niemal tak stara, jak sama rachunkowość, to nadal występują wątpliwości i problemy, które ostatecznie skutkują popełnieniem błędów w tym obszarze. W niniejszym materiale zwracamy uwagę na sześć z nich.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.