Analiza finansowa umożliwia badanie czynników kształtujących wyniki finansowe, monitorowanie zysków ze sprzedaży oraz kosztów własnych. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżącej, jak i przyszłej działalności gospodarczej. Jednak w celu objęcia oceną całości funkcjonowania przedsiębiorstwa należy ją rozszerzyć o elementy jakościowe. Dlatego w tym opracowaniu proponujemy prostą kartę scoringową dla przygotowania ratingu finansowego. Może ją wykonać pracownik odpowiedzialny za ocenę wiarygodności klientów.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Wąskie gardła w budżetowaniu?

Read more

Łączenie się spółek – aspekt prawny i rachunkowy

CiRZ_07-08_82.jpg

Coraz częściej, ze względu na wymagający rynek oraz w celu dalszego i szybkiego rozwoju, dobrze prosperujące spółki o podobnym profilu decydują się na połączenie. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność przedsiębiorstw, zmniejszając koszty działalności oraz daje możliwość osiągnięcia efektów synergii.

Read more

Ujemny kapitał jednostki

CiRZ_07-08_74.jpg

Ujemny kapitał własny jednostki to zagrożenie dla kontynuacji jej działalności. W takiej sytuacji jednostki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności, tj. podjąć działania restrukturyzacyjne i sporządzać sprawozdanie bądź też rozpocząć proces likwidacji lub upadłości, co spowoduje, że jednostka będzie zobowiązana sporządzić sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement