W poniższym artykule przedstawione zostanie praktyczne podejście do wyliczenia istotności, której odpowiednia kalkulacja jest kluczowa przy badaniu sprawozdań finansowych. Ponadto przedstawimy dwie przykładowe procedury, które zwykle generują najbardziej istotne błędy – bowiem mają one bezpośredni wpływ na zmianę wyniku finansowego.

Jak wyliczać istotność w sprawozdaniach finansowych. Aspekty praktyczne

Przykładowe procedury na podstawie Spółki Alfa Sp. z o.o.

Spółka Alfa Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej jednej ze spółek, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży czasu reklamowego w programach radiofonicznych. Ponadto spółka rozpoczęła działalność polegającą na pośrednictwie w agencyjnej i bezpośredniej sprzedaży reklam dla jednej z sieci kinowych.

Wyliczenie istotności

Spółka znajduje się w tak zwanym industry „Standalone audit of a component of a group that focusses on a particular activity”, czyli badanie części grupy koncentruje się na konkretnym działaniu. W tym przypadku zalecaną podstawą do wyliczenia istotności będą przychody. Uzasadnieniem tego wyboru jest fakt, iż dana jednostka została nabyta przez grupę kapitałową w celu skoncentrowania się wyłącznie na konkretnej działalności, takiej jak sprzedaż lub wyłącznie jako centrum kosztów. Jeśli zatem jednostka jest skoncentrowana tylko na sprzedaży lub kosztach, wówczas odpowiednim punktem odniesienia są odpowiednio łączne przychody lub koszty.

Innymi miarami, które mogłyby być zastosowane w powyższym przypadku, są aktywa razem oraz aktywa netto, natomiast jak zobaczymy poniżej, najbardziej odpowiednim benchmarkiem do wyliczenia istotności będą właśnie przychody całkowite.

Do wyliczenia istotności potrzebujemy następujących danych:

Rok 2019

całkowite przychody – 108 706 tys. PLN

aktywa razem – 30 483 tys. PLN

aktywa netto – 7 143 tys. PLN

Rok 2018

całkowite przychody – 107 961 tys. PLN

aktywa razem – 31 696 tys. PLN

aktywa netto – 3 932 tys. PLN

Rok 2017

całkowite przychody – 108 214 tys. PLN

aktywa razem – 41 198 tys. PLN

aktywa netto – 55 tys. PLN

Średnia z 3 ostatnich lat

całkowite przychody – 108 293 tys. PLN (odchylenie standardowe: 309 tys. PLN, tj. 0%)

aktywa razem – 34 459 tys. PLN (odchylenie standardowe: 4 791 tys. PLN, tj. 16%)

aktywa netto – 3 710 tys. PLN (odchylenie standardowe: 2 898 tys. PLN, tj. 41%)

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Kasy fiskalne: obowiązki prawne w 2021 r.

Kasy fiskalne: obowiązki prawne w 2021 r.

Obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach dokonujących sprzedaży detalicznej, tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych. Posiadanie kasy fiskalnej wiąże się z szeregiem obowiązków nałożonych na podatnika.

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe w spółkach mikro, małych i dużych. Uproszczenia, terminy, ocena zdolności do kontynuacji działalności

Sprawozdania finansowe w spółkach mikro, małych i dużych. Uproszczenia, terminy, ocena zdolności do kontynuacji działalności

Zakończenie roku obrotowego wiąże się z wieloma obowiązkami, które spoczywają na kierowniku jednostki. Podmioty gospodarcze, które kwalifikują się do jednostek małych lub mikro mają możliwość stosowania szeregu uproszczeń w rocznym sprawozdaniu finansowym. Uwagę należy zwrócić na to, iż ostatni rok był szczególny ze względu na panującą pandemię COVID-19, co należy podkreślić również w sprawozdaniu za ostatni rok.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama