Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje uproszczenie w ustawie o rachunkowości dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych. Wprowadziło ono możliwość złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym tylko przez jednego członka organu, w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy. Prezentujemy zasady i warunki, o jakich trzeba pamiętać przy korzystaniu z tego ułatwienia.

Jak podpisywać sprawozdanie finansowe po zmianach w ustawie o rachunkowości

Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2106; dalej: ustawa nowelizująca) wprowadziła istotne zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych. Jedną z najbardziej oczekiwanych jest wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych przez jednostki kierowane przez organy wieloosobowe. Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczasowymi przepisami sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki musiały być podpisane elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez wszystkich członków zarządu. W celu usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań finansowych przez jednostki kierowane przez organ wieloosobowy, ustawa nowelizująca wprowadziła zmianę polegającą na możliwości dokonywania tej czynności tylko przez jednego członka zarządu wieloosobowego (znowelizowany art. 52 ust. 2 uor oraz dodane ust. 2a-2e w art. 52 uor). Tym samym, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r., sprawozdanie finansowe będzie podpisywane przez:

  • osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz
  • kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu albo jedną osobę wchodzącą w skład tego organu, w sposób opisany poniżej.

Wprowadzenie uproszczenia dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy było od dłuższego czasu wyczekiwane ze względu na to, że proces podpisywania nie był i nadal nie jest do końca prosty ze względów organizacyjno-technicznych. W szczególności problemy powstawały i nadal powstają, gdy w skład zarządu wchodzą obcokrajowcy (konieczność uzyskiwania dla nich kwalifikowanych podpisów elektronicznych, gdyż jako obcokrajowcy nie posiadają podpisów osobistych ani profili zaufanych e-PUAP) lub gdy członkowie zarządu posługują się różnymi rodzajami podpisów elektronicznych (problemy techniczne związane z kolejnością nanoszenia podpisów).

Warunki skorzystania z uproszczenia w podpisywaniu sprawozdań finansowych

Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości

W celu nadania tego samego skutku prawnego, jaki byłby w przypadku podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu, podpisanie sprawozdania finansowego przez tylko jednego członka organu zarządzającego wymaga, by wszystkie pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu złożyły oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Oświadczenie takie można sporządzić w postaci:

  • elektronicznej oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo
  • papierowej oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem.

W oświadczeniu o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań ustawowych należy wskazać sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Pozostałe 84% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

MSR 29 ‑ Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflancji

MSR 29 - Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflancji

W dobie wysokiej inflacji, jednym z ciekawszych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości staje się standard 29 – Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji. Co prawda w Polsce nie mamy z nią obecnie do czynienia, choć należy tutaj przypomnieć hiperinflację w Polsce w latach 90. Również i dziś można znaleźć przykład kraju ogarniętego tym zjawiskiem. Mowa o Wenezueli, w której inflacja w 2021 roku wyniosła 686%, a w 2022 roku 234%. To pokazuje, że świat nie jest wolny od hiperinflacji, a tym samym warto zapoznać się ze standardem traktującym o sprawozdawczości w kraju dotkniętym tym zjawiskiem.

Czytaj więcej

Jednostkowe sprawozdania finansowe, czyli MSR 27 w teorii i praktyce

Jednostkowe sprawozdania finansowe, czyli MSR 27 w teorii i praktyce

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 27 skupia swą uwagę wokół wymogów w zakresie rachunkowości i ujawniania informacji dotyczących inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach oraz jednostkach stowarzyszonych, w przypadku sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych. W kilku miejscach referuje on do innych standardów poświęconych sprawozdaniom i konsolidacji, dlatego warto zaznajomić się z niniejszym standardem.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.