Po przeprowadzeniu wszystkich procedur badania związanych z audytem finansowym przedstawionego przez przedsiębiorstwo sprawozdania finansowego przychodzi czas na wprowadzenie ewentualnych uwag czy też korekt do badania, które należy wprowadzić przed ostateczną finalizacją związaną z audytem finansowym, czyli wydaniem opinii z badania.

Finalizacja audytu finansowego

W sytuacji, gdy zidentyfikowana przez audytora nieprawidłowość okaże się być na poziomie niższym aniżeli wyliczony i ostatecznie przyjęty przez biegłego rewidenta próg istotności, wówczas taki błąd nie musi być umieszczany na liście korekt oraz zgłaszany kierownikowi przedsiębiorstwa. Jednak w pozostałych sytuacjach biegły rewident powinien przedstawić kierownictwu swoje uwagi i pozycje, które wymagają skorygowania w sprawozdaniu finansowym.

Skorygowanie sprawozdania finansowego

Celem pracy biegłego rewidenta jest zapewnienie, że sporządzone sprawozdanie finansowe rzetelnie oraz jasno przedstawia sytuację majątkową oraz finansową, jak również wynik finansowy przedsiębiorstwa. Aby był on w stanie taką opinię wystawić, biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania finansowego. W toku badania mogą zostać wykryte pewne zniekształcenia sprawozdania finansowego lub wynikłe nieprawidłowości. Mowa tutaj o różnicach pomiędzy księgami rachunkowymi a rzeczywistością, czyli takich różnicach, które zespół audytowy jest w stanie wyrazić liczbowo. Dalsze postępowanie związane ze zidentyfikowaniem takich różnic zależy od ich skali. Na samym początku badania, po otrzymaniu danych finansowych, biegły rewident ustala na ich podstawie progi istotności. Wyliczony próg istotności określa maksymalny dopuszczalny w sprawozdaniu finansowym błąd, którego niepoprawienie nie zniekształci istotnie sprawozdania finansowego w sposób taki, że jego odbiorca podjąłby inną decyzję w porównaniu z sytuacją, gdyby miał przed sobą sprawozdanie bez żadnych nieprawidłowości. Według standardowej metodologii stosowanej przez audytorów ustala się trzy wielkości związane z progami istotności:

  • istotność ogólną (ang. Materiality),
  • istotność wykonawczą (ang. Performance Materiality),
  • próg na listę korekt (ang. Above Misstatement Posting Threshold).

Jeżeli zidentyfikowany przez biegłego rewidenta błąd jest niższy niż wartość progu na listę korekt (AMPT), wówczas nie musi on być zgłaszany kierownictwu przedsiębiorstwa. Jednakże w odniesieniu do nieprawidłowości, które przekraczają ten poziom, biegły powinien wystąpić z propozycją ich skorygowania.

Pozostałe 90% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Skutki podatkowe likwidacji biznesu

Przyczyny likwidacji biznesu mogą być bardzo różne. Mogą nimi być m.in. upływ terminu, na jaki spółka została zawiązana, zakończenie procesu inwestycyjnego, konflikt pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) lub znaczne pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niezależnie od przyczyny, proces likwidacji biznesu może spowodować szereg różnego rodzaju skutków podatkowych, które należy mieć na uwadze przy planowaniu oraz realizacji takiego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje likwidacji biznesu na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj więcej

Oznaczanie transakcji w ewidencji i JPK

Oznaczanie transakcji w ewidencji i JPK

Wprowadzenie pliku JPK VDEK było uzasadniane potrzebą wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców. Obowiązek stosowania struktur JPK_V7M i JPK_V7K (JPK_VDEK) był przesuwany zanim wszedł w życie. Początkowo obowiązek ten od 1 kwietnia 2020 r. miał objąć tylko dużych przedsiębiorców, pozostali podatnicy mieli zostać nim objęci od 1 lipca 2020 r., jednak ze względu na panującą pandemię termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT ostatecznie został przesunięty i ustalony dla wszystkich podatników na 1 października 2020 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama