Alokacja kosztów to rzemiosło controllingu. Wydawać by się mogło, że trudno w tym temacie napisać coś świeżego i odkrywczego. Jednak kilka ostatnich, ciekawych rozmów ze współpracownikami i klientami, poświęconych właśnie alokacji kosztów, zainspirowało mnie do próby zebrania w krótkim artykule przemyśleń na temat projektowania modelu alokacji. Zasadnicze pytanie, na które postaram się odpowiedzieć poniżej brzmi zatem: Jak zaprojektować system alokacji kosztów, który będzie dostarczał wartość dodaną do systemu informacji zarządczej?

Alokacja kosztów w systemie controllingu – czy i kiedy warto ją stosować?

Czy alokacja kosztów jest potrzebna?

Alokacja kosztów jest zagadnieniem wywołującym silną polaryzację w środowisku ekspertów controllingu i rachunkowości zarządczej. Z jednej strony istnieje spora grupa entuzjastów, którzy, jeżeli byłoby to tylko możliwe każdą pozycję i każdą fakturę chcieliby rozliczać na klientów lub produkty. Argumentem za jak najszerszym stosowaniem alokacji jest dążenie do kompleksowego wdrożenia wielopoziomowego rachunku marż, zapewniającego możliwość monitorowania rentowności po kolejnym obciążaniu obiektów określonymi grupami kosztów.

Po przeciwnej stronie znajdziemy jednak także całkiem pokaźną grupę osób negujących celowość stosowania alokacji kosztów. Wskazują oni na ograniczoną użyteczność podziału kosztów bazującego na kluczach alokacyjnych w rzeczywistych procesach decyzyjnych. Ta grupa kontrolerów i menadżerów stoi na stanowisku, że dla podejmowania właściwych decyzji biznesowych wystarczające jest prawidłowe raportowanie marż bezpośrednich i koncentracja uwagi na utrzymywaniu tak mierzonej rentowności na poziomie zapewniającym należyte pokrycie dla kosztów pośrednich i ogólnofirmowych.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 4 Umowy ubezpieczeniowe skierowany jest do zakładów ubezpieczeń oraz innych jednostek wystawiających umowy ubezpieczeniowe, czyli jednostek będących ubezpieczycielami. Standard ten reguluje sprawozdawczość finansową dotyczącą umów ubezpieczeniowych do czasu, gdy RMSR wprowadzi w życie nowy MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe. Zmiana planowana jest na styczeń 2023 r.

Czytaj więcej

Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, co najmniej na dzień bilansowy, należy dokonać wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama