W poprzednim wydaniu omówiono zmiany i nowe regulacje w zakresie cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które można ocenić jako korzystne dla większości podatników. W bieżącym wydaniu uw aga zostanie poświęcona zmianom, które generują istotne ryzyko podatkowe dla podmiotów powiązanych, a dla członków zarządów spółek ryzyko odpowiedzialności osobistej.

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę od 1 stycznia 2019 r. nie są jedynie kolejną nowelizacją zmieniającą tylko wybrane elementy przepisów, lecz kompleksową zmianą całego pakietu przepisów: ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych. Porządkują one szereg kwestii oraz racjonalizują obciążenia administracyjne nałożone na podatników, a tym samym również racjonalizują zakres zainteresowania organów podatkowych (na przykład poprzez wyłączenie z zakresu obowiązków dokumentacyjnych transakcji kontrolowanych, zawieranych przez podmioty krajowe, wprowadzenie instytucji safe-harbour, dotyczących najbardziej typowych transakcji).

Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, jak również z oceny całokształtu zmian, nadrzędnym celem nowego pakietu regulacji jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. Z tego względu nowe przepisy wprowadzają również szereg mechanizmów, które mają pomóc organom podatkowym w egzekwowaniu stosowania cen rynkowych i osiągnięcia efektu uszczelniającego.

Z perspektywy podatników zmiany te wiążą się oczywiście z ryzykiem.

Nowe progi dokumentacyjne – korzystne, ale nie dla wszystkich

Ogólnie rzecz biorąc, zmiany w tym zakresie należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, przede wszystkim z uwagi na istotne podniesienie progu wartości transakcji, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku dokumentacyjnego. Tym samym zmniejszono zakres obowiązków dokumentacyjnych.

Zmianą, która jest niekorzystna dla podatników jest natomiast fakt,jeśli wartość transakcji przekroczy próg, podatnik automatycznie zobowiązany jest do przygotowania zarówno dokumentacji opisowej (dotychczas nazywanej dokumentacją podatkową), jak również analizy cen transferowych (weryfikującej czy ceny w transakcji zostały ustalone na poziomie rynkowym).

W praktyce dla niektórych podatników ten nowy przepis może się okazać mniej korzystny. Dotyczy to przede wszystkim spółek o małej skali działalności, które:

  • na mocy starych przepisów nie podlegały obowiązkowi przygotowania analizy cen transferowych, a jedynie dokumentacji podstawowej i
  • zawierają jedną lub kilka transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej nowe progi istotności.

W takiej sytuacji podatnik, zgodnie ze starymi przepisami, byłby zobowiązany tylko do przygotowania dokumentacji podstawowej, natomiast zgodnie z nowymi przepisami będzie musiał przygotować również analizę cen transferowych.

Nowe przepisy wprowadzają bowiem pojęcie „lokalnej dokumentacji cen transferowych”. W uproszczeniu można powiedzieć, iż obejmuje ono dotychczasową dokumentację podstawową oraz analizę cen transferowych. Lokalna dokumentacja cen transferowych stanowi zatem szerszy pakiet niż dotychczas wymagana dokumentacja podstawowa.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Domena a znak towarowy

CiRZ_5-6_75.jpg

Dlaczego tak istotna jest ochrona prawna oznaczenia przedsiębiorstwa? Na czym polega cybersquatting, typosquatting i cyberwildcatting? Jakie oznaczenie domeny nie uzyska prawa ochronnego na znak towarowy? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiadamy w artykule.

Czytaj więcej

Zatrudnianie niepełnosprawnego pracownika

CiRZ_5-6_69.jpg

Jakie są najczęstsze lęki dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych i czy są uzasadnione? Jakiej wysokości dofinansowanie przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne? Na jakie kategorie PFRON dzieli firmy i jakie konsekwencje to ze sobą niesie? W artykule prezentujemy odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – po zmianach

CiRZ_04_30.jpg

1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy, które mają ograniczyć zjawisko zatorów płatniczych, czyli nieterminowego regulowania należności wynikających z transakcji w obrocie gospodarczym. Zatory płatnicze to jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Ponad 80% polskich przedsiębiorców nie otrzymuje swoich należności w terminie. Nowe przepisy o terminach zapłaty mają zmniejszyć ten problem w obrocie gospodarczym.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama