Tabela przestawna to bez wątpienia prosta funkcjonalność, która pozwala otrzymać szybko dokładne wizualizacje danych dotyczących różnych obszarów działania firmy. Korzystając z tej funkcji, użytkownik jest w stanie szybko wygenerować diagram Pareto, diagram przebiegu czy histogram, które swoje zastosowanie znajdą w zarządzaniu jakością.

Tabela przestawna to jedna z funkcji Excela, która umożliwia szybkie analizowanie zebranych danych.

Tabele przestawne stosuje się do formatowania danych i przedstawiania ich w inny sposób. Za pomocą tego narzędzia można również szybko zsumować lub zliczać dane w poszczególnych kategoriach, robić szybkie porównania, tworzyć niestandardowe i standardowe wykresy. Szczególnego znaczenia nabiera tabela przestawna w zarządzaniu jakością ze względu na to, że może uratować nawet kilka godzin tygodniowo przy analizowaniu danych.

Dobre dane to podstawa

Aby skutecznie używać tabel przestawnych potrzebujemy danych wejściowych. Tabela przestawna w zarządzaniu jakością, musi być poprzedzona dobrej jakości danymi wejściowymi. Czym są te dane? Może to być baza danych niezgodności z danego okresu lub też baza danych pomiaru danej charakterystyki produktu.

W przypadku bazy danych niezgodności, warto zaprojektować ją tak, aby każdy z rekordów odpowiadał przynajmniej na pytania 5W2H. Ułatwi nam to analizowanie danych za pomocą tabeli przestawnej. W tabeli 1 zaprezentowano przykład bazy danych.

W tabeli 1 znajdują się najważniejsze informacje o niezgodności: numer produktu, kto zgłosił problem, na której linii produkcyjnej, na której operacji, jaka była zmiana i który dzień, jak nazywa się produkt, jaki jest to rodzaj wady oraz ile sztuk jest niezgodnych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Wykresy przestawne

CiRZ_250_25.jpg

Bardzo często przygotowując jakiś raport w programie Excel przychodzi nam przedstawić pewne dane na wykresie. Kiedy jednak dane te są zgromadzone w tabeli przestawnej, albo stworzenie wykresu wymaga wcześniej pewnego podsumowania tych danych, to z pomocą przyjść nam mogą wykresy przestawne. Częstym przykładem wykorzystania wykresów przestawnych jest analiza danych sprzedażowych i potrzeba ich zwizualizowania na wykresie.

Czytaj więcej

Planowanie produkcji w Excelu

CiRZ_5-6_57.jpg

Czy twoja firma albo branża jest specyficzna? Z pewnością. Twój proces planowania również. Jednak wiele firm wspólnie może powiedzieć „mamy problem z planowaniem”, a może nawet bardziej „nie mamy planowania”. Jak się okazuje znaczna część firm korzysta z systemów klasy ERP, ale wciąż bardzo mała liczba wykorzystuje moduł produkcyjny, a tym bardziej planowanie. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie ze względu na specyfikę procesu planowania.

Czytaj więcej

Model analizy efektywność inwestycji w akcje spółki

CiRZ_5-6_37.jpg

W niniejszym artykule prezentujemy kompleksowy model, który w uniwersalny sposób łączy ocenę z perspektywy wejścia, utrzymywania i wyjścia z inwestycji oraz umożliwiający porównywanie danej klasy aktywów pod względem zakładanych parametrów inwestycji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama