Celem materiału jest przybliżenie sposobów i formuł kalkulacji cen sprzedaży oraz badanie analizy wrażliwości popytu wywołanej zmianą ceny. W materiale zostaną przedstawione trzy metody kalkulacji ceny sprzedaży metodą kosztową: koszt plus narzut zysku, koszt plus zysk od kapitału oraz koszt plus marża.

Na początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest cena i jakie znaczenie ma dla przedsiębiorstwa. Cena jest to wartościowo określona wielkość, przy której sprzedający, jak i kupujący są gotowi do wymiany produktu (towaru). Cena jest bardzo istotna zarówno dla całego rynku, jak i firmy na nim działającej. To ona tworzy przychody, wpływa na efekt zróżnicowania rynku oraz ma wpływ na efektywność postępowania uczestników rynku. Cena danego produktu spełnia swą funkcję wtedy, gdy zgodnie z faktami odzwierciedla z jednej strony aktualną siłę popytu (informacja dla przedsiębiorstwa produkującego dany wyrób), natomiast z drugiej – pokazuje realne możliwości zaspokojenia potrzeb przy danym rozmiarze podaży i dochodów (informacja dla odbiorcy danego produktu). Podstawową zasadą kalkulacji ceny jest fakt, że musi ona zapewnić firmie zysk z działalności i być akceptowana przez nabywcę danego produktu.

Pozostałe 87% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Wykresy przestawne

CiRZ_250_25.jpg

Bardzo często przygotowując jakiś raport w programie Excel przychodzi nam przedstawić pewne dane na wykresie. Kiedy jednak dane te są zgromadzone w tabeli przestawnej, albo stworzenie wykresu wymaga wcześniej pewnego podsumowania tych danych, to z pomocą przyjść nam mogą wykresy przestawne. Częstym przykładem wykorzystania wykresów przestawnych jest analiza danych sprzedażowych i potrzeba ich zwizualizowania na wykresie.

Czytaj więcej

Planowanie produkcji w Excelu

CiRZ_5-6_57.jpg

Czy twoja firma albo branża jest specyficzna? Z pewnością. Twój proces planowania również. Jednak wiele firm wspólnie może powiedzieć „mamy problem z planowaniem”, a może nawet bardziej „nie mamy planowania”. Jak się okazuje znaczna część firm korzysta z systemów klasy ERP, ale wciąż bardzo mała liczba wykorzystuje moduł produkcyjny, a tym bardziej planowanie. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie ze względu na specyfikę procesu planowania.

Czytaj więcej

Model analizy efektywność inwestycji w akcje spółki

CiRZ_5-6_37.jpg

W niniejszym artykule prezentujemy kompleksowy model, który w uniwersalny sposób łączy ocenę z perspektywy wejścia, utrzymywania i wyjścia z inwestycji oraz umożliwiający porównywanie danej klasy aktywów pod względem zakładanych parametrów inwestycji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama