Jednym z aspektów optymalizacji procesów operacyjnych jest racjonalne gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie. Realizacji tego założenia służy wiele metod, przy czym jednym z popularniejszych podejść jest metoda analizy dwuczynnikowej: ABC/XYZ, oparta na znanej formule Pareto 80/20. Praktyczne zastosowanie tej metody pozwala dowiedzieć się, które zasoby mają w firmie najbardziej strategiczny charakter oraz na które z nich występuje największe zapotrzebowanie.

Podstawą do opracowania formuły zarządzania zasobami, zgodnie z metodą ABC stało się twierdzenie V. Pareto, który zauważył, że za 80% wszystkich zjawisk odpowiada 20% przyczyn. Formuła ta szybko zyskała na popularności i została przełożona na grunt przedsiębiorczości, znajdując szczególne zastosowanie w procesie zarządzania zasobami, zarządzania kapitałem czy segmentacji klientów i dostawców. Przedstawiona wyżej proporcja 20/80 ma jednak charakter czysto teoretyczny. W praktyce należy zatem brać pod uwagę współczynnik odchylenia, który wynosić może nawet 10 punktów procentowych. Niemniej zastosowanie reguły Pareto pozwala na dokonanie klasyfikacji np. zasobów na trzy kategorie i zastosowanie odmiennej polityki zarządzania nimi.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Model do obliczania amortyzacji w Excelu

Read more

Wykres budżetu sterowany za pomocą przycisków opcji

Read more

Prognozowanie sprzedaży w Excelu

CiRZ_07-08_20.jpg

Prognozowanie sprzedaży polega na tym, że mając pewne dane historyczne chcielibyśmy stwierdzić na ich podstawie, jak będzie wyglądała wielkość sprzedaży w kolejnych okresach. Przygotowywanie prognozy, etap po etapie, omówiono w poniższym artykule.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement