Artykuł poświęcony jest problematyce franczyzy bankowej finansowanej kredytem bankowym. Tego typu franczyza stanowi innowacyjne źródło finansowania banków komercyjnych (franczyzodawców) w formie opłat uiszczanych przez franczyzobiorców, zobligowanych do prowadzenia – w ramach zawartych umów franczyzowych – placówek bankowych. Dodatkowo, banki generują zyski z tytułu kredytów udzielonych franczyzobiorcom na otwarcie agencji bankowych. Z kolei, dla franczyzobiorców, franczyza bankowa stanowi szansę na udany biznes pod patronatem znanej marki.

Franczyza bankowa finansowana kredytem

W opracowaniu przedstawiono prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania franczyzy bankowej na rynku polskim. Przeprowadzono również analizę porównawczą wybranych ofert franczyzodawców bankowych. Pracę wieńczy charakterystyka mocnych i słabych stron krajowego rynku franczyzowego w branży bankowej.

Pojęcie franczyzy bankowej

Franczyza bankowa (której jednym z prekursorów w Europie jest Polska; Węcławski 2009, s. 383) kwalifikowana jest do umów nienazwanych. Oznacza ona system, dokonywanej w ramach zakładanych sieci placówek (agencji) bankowych, sprzedaży produktów i usług bankowych (takich jak: otwieranie rachunków ROR i oszczędnościowych, regulacja bieżących rachunków, realizacja przelewów, zakładanie lokat terminowych, przyjmowanie wniosków kredytowych oraz wniosków o wydanie kart płatniczych), oparty na ścisłej i ciągłej kooperacji między prawnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionymi i niezależnymi podmiotami (tj. franczyzodawcą, którym jest bank oraz indywidualnymi franczyzobiorcami). W zamian za wynagrodzenie w formie opłat franczyzowych (obejmujących opłatę wstępną, opłaty bieżące oraz wpłatę na wspólny fundusz promocyjno-reklamowy) franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy licencję na korzystanie ze swojej marki (tzw. pakiet franczyzowy, w skład którego wchodzi pakiet praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz podręcznik operacyjny, zawierający procedury i zasady prowadzenia przez franczyzobiorcę – we własnym imieniu i na własny rachunek – działalności, zgodnie z koncepcją franczyzodawcy). Franczyzodawca zobowiązuje się ponadto do udzielenia franczyzobiorcy wsparcia w prowadzeniu przez niego – pod auspicjami dawcy – placówki (agencji) bankowej. Wsparcie to może polegać m.in. na prowadzeniu wspólnych działań marketingowych, doradztwie i szkoleniu, obsłudze administracyjno-finansowej, pomocy w zakresie rekrutacji pracowników czy pomocy w wyborze odpowiedniej lokalizacji, budowie (ew. remoncie) lokalu oraz instalacji wyposażenia (pamiętać bowiem należy, że potencjalny franczyzobiorca może alternatywnie założyć nową działalność w ramach franczyzy bankowej lub też zmodyfikować już prowadzoną działalność). Franczyzodawca (bank) ponosi koszty opracowania i sprzedaży pakietu franczyzowego oraz rozwoju systemu franczyzowego.

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Venture Capital w praktyce

Venture Capital w praktyce

Finansowanie Venture Capital jest rodzajem finansowania Private Equity. Jego cechą charakterystyczną jest to, że skupia się na inwestycjach w przedsięwzięcia, znajdujące się na dość wczesnych etapach życia. W Polsce poziom inwestowanych kwot znajduje się najczęściej w przedziale od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych.

Czytaj więcej

Odsetki w obrocie gospodarczym

Odsetki w obrocie gospodarczym

W obrocie gospodarczym można spotkać się z różnymi kategoriami odsetek. Mogą mieć związek z udzielonymi i pozyskanymi (zaciągniętymi) przez przedsiębiorcę pożyczkami i kredytami bankowymi, oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub być naliczane z tytułu zaległości w transakcjach handlowych czy tych o charakterze skarbowym.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama