W wielu mniejszych miastach i gminach trwa dyskusja dotycząca budowy basenu, lub bardziej luksusowego aquaparku. Często argumentem o takiej konieczności jest informacja, że mieszkańcy korzystają z basenów w sąsiednich miejscowościach. Stąd w serii artykułów kontynuujących rozważania poświęcone NPV@Risk zostanie poddane analizie przedsięwzięcie inwestycyjne, jakim jest budowa basenu kąpielowego.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną w sposób syntetyczny ryzyka, na które jest narażone to przedsięwzięcie inwestycyjne oraz rezerwy na odchylenia (tzw. contingency), będące pojęciem rzadko świadomie rozpatrywanym, chociaż często stosowane zarówno w harmonogramie, jak i budżecie inwestycji.

Celem analizowanego przedsięwzięcia, budowy krytego basenu publicznego jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców gminy. Basen powstanie na terenie osiedla mieszkaniowego – około 10.000 mieszkańców, w miejscu placu targowego naprzeciw szkoły podstawowej. Inwestorem jest Gmina. Cały obiekt ma być przystosowany do użytkowania zarówno w czasie letnim, jak i zimą. Będzie wyposażony w niezbędną infrastrukturę – ogrzewanie i wentylację. W hali basenu możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych oraz nauki pływania, a także zajęć rekreacyjnych i adresowanych typu aquaaerobik, zajęcia dla kobiet w ciąży, nauka pływania dla niemowląt oraz małych dzieci itp. Łączne koszty przedsięwzięcia ustalone na podstawie podpisanych umów wynoszą 28,3 mln PLN.

We wcześniejszym artykule na łamach Controllingu i Rachunkowości Zarządczej wskazano, że contingency powinno być postrzegane przez pryzmat tworzenia następujących buforów w planach projektów inwestycyjnych:

 1. rezerwy środków finansowych;
 2. kapitału ryzyka w projekcie inwestycyjnym;
 3. górnej granicy wydatków kapitałowych przedsiębiorstwa w związku z realizacją analizowanego projektu inwestycyjnego;
 4. maksymalnego czasu trwania projektu (górna granica dla harmonogramu realizacji);
 5. sterowania postępowaniem uczestników projektu inwestycyjnego.

Identyfikacja ryzyka analizowanego przedsięwzięcia

Poniżej opisano różne ryzyka dotyczące analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oprócz ryzyk, które wynikają w dużej mierze z charakteru prowadzonej działalności i są stosunkowo proste do przewidzenia oraz możliwe do zabezpieczenia, wskazano też ryzyka krytyczne, które mogą w istotny sposób zaburzyć funkcjonowanie inwestycji. Wystąpienie ryzyk krytycznych może być dużym obciążeniem dla finansów inwestycji, a nawet zagrozić jej istnieniu w przyszłości. Tym bardziej należy próbować je wyodrębnić i przeanalizować, co może być punktem wyjścia do zabezpieczenia się przed ich skutkami. Jako główne kryterium identyfikacji opisywanych ryzyk przyjęto podział wynikający z możliwości ich wystąpienia w poszczególnych etapach realizacji inwestycji z odniesieniem do ich wpływu na budżet, harmonogram i jakość oraz z określeniem rodzaju determinujących je czynników. Przy każdym ze zidentyfikowanych ryzyk nastąpi też próba określenia jego kosztu.

Zostaną wyszczególnione, opisane i wycenione następujące ryzyka:

 1. Etap przygotowania inwestycji:
  • Ryzyko wyboru lokalizacji i pierwotnych założeń
  • Ryzyko wzrostu budżetu inwestycji
  • Ryzyko zmiany harmonogramu inwestycji
  • Ryzyko nieplanowanego obciążenia budżetu
  • Ryzyko błędów przy projektowaniu
 2. Etap realizacji inwestycji, czyli budowy:
  • Ryzyko pogodowe w okresie budowy
  • Ryzyko braku rozruchu basenu lub źle przeprowadzonego rozruchu
  • Ryzyko braku zgodności politycznej i gospodarczej podmiotów zarządzających gminą, inaczej ryzyko złego zarządzania
  • Ryzyko opóźnienia oddania obiektu w użytkowanie
 3. Etap eksploatacji:
  • Ryzyko pogodowe w okresie eksploatacji
  • Ryzyko nadmiernych promocji
  • Ryzyko kosztów mediów
  • Ryzyko kosztów robocizny
  • Ryzyko braku chętnych na wynajem pomieszczeń uzupełniających
  • Ryzyko wypadku oraz wypadku zbiorowego w okresie eksploatacji
  • Ryzyko awarii
  • Ryzyko zanieczyszczenia wody basenowej
  • Ryzyko kryzysu w branży budowlanej oraz upadku firmy budującej basen
  • Ryzyko wypadku zbiorowego
  • Ryzyko niewypłacalności gminy
  • Ryzyko katastrofy budowlanej obiektu w czasie eksploatacji wywołane zdarzeniami losowymi lub niewłaściwym użytkowaniem obiektu.

Powyższe ryzyka zostaną przedstawione w następującym porządku: ryzyka zmaterializowane, ryzyka kolejnych etapów inwestycji oraz ryzyka sytuacji ekstremalnych, ocenione za pomocą stress testu. Część z tych ryzyk wiąże się z możliwością utworzenia buforów w planie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Pozostałe 84% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Odsetki w obrocie gospodarczym

CIRZ_10_2020_37.jpg

W obrocie gospodarczym można spotkać się z różnymi kategoriami odsetek. Mogą mieć związek z udzielonymi i pozyskanymi (zaciągniętymi) przez przedsiębiorcę pożyczkami i kredytami bankowymi, oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub być naliczane z tytułu zaległości w transakcjach handlowych czy tych o charakterze skarbowym.

Czytaj więcej

Jak poprawić ściągalność gotówki w firmie?

CiRZ_250_64.jpg

Płynność finansowa to priorytet w czasach dekoniunktury. Działy finansów mogą przy współpracy z działami operacyjnymi wdrożyć szereg usprawnień, które pomogą nie tylko zwiększyć ściągalność gotówki, ale także uchronić firmę przed utratą płynności.

Czytaj więcej

Faktoring sprzedażowy i zakupowy. Dwie strony płynności finansowej firmy w dobie pandemii

CiRZ_250_38.jpg

Nawet z perspektywy laika, szeroko pojęty e-biznes dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z wymuszonym okolicznościami przeniesieniem działalności handlowej i usługowej do kanału online wiążą się zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz zmiany w zakresie podaży i dystrybucji. Nie są to bynajmniej chwilowe, przemijające trendy w gospodarce.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama