Controlling

no. 4/2018

Pomiar ryzyka operacyjnego na przykładzie przedsięwzięcia inwestycyjnego

CIRZ_223_16.jpg

Ryzyko operacyjne jest skwantyfikowaną niepewnością odnoszącą się do natury przedsięwzięcia gospodarczego, związaną z możliwością poniesienia straty na podstawowej działalności. Niepewność ta związana jest z kształtowaniem się przyszłych operacyjnych przepływów przedsiębiorstwa, a więc takich wielkości, jak przyszłe ceny surowców i wyrobów, zmiany konkurencji i technologii czy preferencji konsumenta....

Read more
no. 3/2018

Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie

CIRZ_222_10.jpg

Controlling jest coraz bardziej popularny i doceniany. Jak rozumieć to pojęcie? W jaki sposób go wdrażać i co się z tym wiąże?

Read more
no. 3/2018

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

CIRZ_222_06.jpg

Sprawnie zarządzana organizacja funkcjonuje, opierając się na wyznaczonych celach, w sensie organizacyjnym, kadrowym, jakościowym i ilościowym. Każda jednostka gospodarcza jest inna, ma inną kulturę zarządzania, inny sposób na przetrwanie, zarządzanie zasobami i walkę rynkową. Controlling determinuje podejmowanie decyzji zarządczych, dlatego jest jedyny i niepowtarzalny dla danej organizacji. Etapy...

Read more
no. 2/2018

LTV – controlling procesów marketingowych

CiRZ_221_09.jpg

Zgodnie z zasadą Pareto 20% twoich klientów generuje 80% twoich przychodów. Jeśli więc chcesz zwiększyć zysk swojej firmy, powinieneś skupić się na tej najmniejszej, ale najbardziej dochodowej grupie. Jak ją odnaleźć? Jakie wartości wybrać podczas analizy? Jak wyciągnąć sensowne wnioski? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Read more
Open access no. 2/2018

Wybór docelowego przebiegu procesu poprzez antycypacyjny controlling procesowy

CiRZ_221_05.jpg

Controlling procesowy nie powinien ograniczać się jedynie do procesów już funkcjonujących w organizacji. Istotne korzyści pozwala uzyskać zastosowanie jego antycypacyjnej postaci. Opiera się ona na mierzeniu wielkości charakteryzujących proces, gdy pomiary dokonywane są nie na rzeczywistych jego przebiegach, lecz na odwzorowującym go modelu. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe jest dokonanie racjonalnego...

Read more
no. 1/2018

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

CiRZ_220_41.jpg

Zamknięcie roku obrotowego zobowiązuje jednostki do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości grupy kapitałowe zobligowane są do konsolidacji sprawozdań finansowych, które wiąże się z połączeniem wszystkich sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Proces ten został uregulowany przepisami prawa, a ustawodawca poświęcił temu oddzielny...

Read more
no. 1/2018

Kluczowe wskaźniki efektywności w marketingu

CiRZ_220_34.jpg

Dział marketingu stanowi wyodrębniony sektor w przedsiębiorstwie, którego działania są skoncentrowane na dbałości o wizerunek marki, promowaniu oferty handlowej, a także strategii budowania trwałej relacji między firmą a odbiorcą. Jakość tych działań oraz ich efekty powinny być na bieżąco monitorowane i oceniane. W tej sytuacji warto wykorzystywać wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli...

Read more
no. 12/2017

Kluczowe mierniki efektywności handlowca

CiRZ_219_33.jpg

Dział sprzedaży uważany jest za filar każdego przedsiębiorstwa. Generuje największe przychody przy względnie niskich kosztach. Handlowcy poza sprzedażą produktów zajmują się komunikacją na linii firma-klient oraz są ważnym źródłem informacji na temat wymagań i preferencji kontrahentów. Ich efektywność mierzona jest poprzez KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności....

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama