Procesowa orientacja zarządzania firmą zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Ci, którzy chcą skorzystać z tego podejścia, mogą wybierać spośród szeregu różnych metod prowadzenia projektów, które (bardzo ogólnie) można podzielić na dwie kategorie: tradycyjne i zwinne. W artykule opisano, czym różnią się jedne od drugich i czy każda firma (niezależnie od branży) może wdrożyć zarządzanie w stylu agile.

Tradycyjne vs zwinne metodyki prowadzenia projektów

Tradycyjne metody zarządzania projektami (takie jak PMI, IPMA czy PRINCE2) są oparte na koncepcji sekwencyjno-kaskadowej. Zakłada ona z jednej strony, że projekt można podzielić na kilka faz, jakimi jest definiowanie zakresu projektu, planowanie, wykonanie, kontrola i zakończenie projektu. Etapy te następują jeden po drugim i są uszeregowane w sposób chronologiczny. Z drugiej strony kładzie się nacisk na zachowanie sekwencyjności działań oraz oparcie realizacji projektu na szacowaniu i dotrzymaniu terminów, kosztu i zakresu projektu. Realizacja projektu tradycyjnymi metodami wymaga zaplanowania działań, które następnie podlegają kontroli, zgodnie z przyjętym planem (strukturą podziału prac - ang. work breakdown structure, WBS).

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Narzędzia budżetowania – wybrane elementy

Read more

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement