Działy personalne coraz częściej stają się partnerami biznesowymi w organizacjach, a co za tym idzie, zmienia się ich rola – mają większy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale także ponoszą większą odpowiedzialność. Nie pracują już w oderwaniu od celów i biznesu firmy – czasy, gdy działy personalne prowadziły projekty niezwiązane z potrzebami firmy, odchodzą do przeszłości. Obecnie wspierają działania biznesowe firmy, proponując rozwiązania dostosowane do aktualnych potrzeb. Zmienia się ponadto sposób budowania strategii personalnej, która – w odróżnieniu od wcześniej stosowanych reguł – powstaje na bazie strategii firmy i pozostaje z nią w ścisłym związku. Działy personalne, które są odpowiedzialne za wsparcie menedżerów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, stosunkowo rzadko mierzą efektywność tego zarządzania i bagatelizują znaczenie analizy podejmowanych sposobów rozwoju pracowników, tymczasem niedoceniony i nieudolnie zarządzany kapitał ludzki można bardzo łatwo stracić, a zastąpienie go będzie prawdopodobnie trudne i czasochłonne.

Kapitał ludzki

Pracownicy nie są już traktowani przez organizacje jedynie jako zasoby czy koszty. Firmy zaczynają uznawać zatrudnianych ludzi za kapitał firmy, i co ważne, coraz częściej potrafią go docenić. Firmy, których działalność bazuje głównie na wiedzy i unikalnych kompetencjach, jakimi dysponują ich pracownicy (np. firmy dostarczające oprogramowanie komputerowe), coraz częściej doceniają je jako kapitał, bez którego firma może zacząć gorzej działać, a nawet przestać istnieć, ponieważ nie będzie w stanie wywiązać się ze złożonych klientom obietnic. Kapitał ludzki definiuje się jako kombinację wrodzonych talentów, wyznawanych wartości oraz nabytych umiejętności i wiedzy1.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Planowanie płynności finansowej w Excelu

CiRZ_12_16.jpg

Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

Czytaj więcej

Budżet rolowany w praktyce

CiRZ_12_13.jpg

Budżetowanie to wieloetapowy proces, na końcu którego powstaje budżet – dokument, który określa ramy funkcjonowania organizacji na tle szacowanych zdarzeń przyszłych. W bieżącym wydaniu szczególną uwagę poświęcimy budżetowi rolowanemu, który w przeciwieństwie do budżetu statycznego jest przygotowywany w sposób powtarzalny.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama