int(1) int(2) Zarządzanie kompetencjami pracowników jako integracja procesów zarządzania zasobami ludzkimi i planami biznesowymi firmy | Controlling | Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Działy personalne coraz częściej stają się partnerami biznesowymi w organizacjach, a co za tym idzie, zmienia się ich rola – mają większy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale także ponoszą większą odpowiedzialność. Nie pracują już w oderwaniu od celów i biznesu firmy – czasy, gdy działy personalne prowadziły projekty niezwiązane z potrzebami firmy, odchodzą do przeszłości. Obecnie wspierają działania biznesowe firmy, proponując rozwiązania dostosowane do aktualnych potrzeb. Zmienia się ponadto sposób budowania strategii personalnej, która – w odróżnieniu od wcześniej stosowanych reguł – powstaje na bazie strategii firmy i pozostaje z nią w ścisłym związku. Działy personalne, które są odpowiedzialne za wsparcie menedżerów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, stosunkowo rzadko mierzą efektywność tego zarządzania i bagatelizują znaczenie analizy podejmowanych sposobów rozwoju pracowników, tymczasem niedoceniony i nieudolnie zarządzany kapitał ludzki można bardzo łatwo stracić, a zastąpienie go będzie prawdopodobnie trudne i czasochłonne.

Kapitał ludzki

Pracownicy nie są już traktowani przez organizacje jedynie jako zasoby czy koszty. Firmy zaczynają uznawać zatrudnianych ludzi za kapitał firmy, i co ważne, coraz częściej potrafią go docenić. Firmy, których działalność bazuje głównie na wiedzy i unikalnych kompetencjach, jakimi dysponują ich pracownicy (np. firmy dostarczające oprogramowanie komputerowe), coraz częściej doceniają je jako kapitał, bez którego firma może zacząć gorzej działać, a nawet przestać istnieć, ponieważ nie będzie w stanie wywiązać się ze złożonych klientom obietnic. Kapitał ludzki definiuje się jako kombinację wrodzonych talentów, wyznawanych wartości oraz nabytych umiejętności i wiedzy1.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama