Po około 100 latach skutecznego stosowania w milionach przedsiębiorstw, klasyczne planowanie i budżetowanie stało się nieco „przykurzone”. Narastająca dyskusja i krytyka rozwiązań controllingowych w tym obszarze doczekała się mocnej riposty Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV w postaci koncepcji Modern Budgeting. Młodego wina nie wlewa się jednak do starych bukłaków. W ślad za koncepcją powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation łącząca świat controllerów i menadżerów wokół idei budżetowania, które nadal pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Praktyczna strona Modern Budgeting wymaga zaawansowanych procesów dostępu do danych. W dobie Big Data świat biznesu zalewa fala informacji. W tym kontekście opomiarowanie ogniw łańcucha wartości i dekompozycję zaplanowanych celów na poziom struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa trudno wyobrazić sobie bez wsparcia nowoczesnych technologii informatycznych.

Na podstawie analizy istniejących rozwiązań zespół roboczy ICV ds. koncepcji nowoczesnego budżetowania doszedł do wniosku, że nie istnieją gotowe narzędzia IT dla Modern Budgeting. Niespełna pół roku po opublikowaniu tej informacji, z inicjatywy członków polskiej sekcji ICV i ekspertów Solet Business Intelligence, uruchomiono nowy projekt. W efekcie przeprowadzonych prac powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation – platforma IT dedykowana do wdrożenia zasad i wartości Modern Budgeting w przedsiębiorstwie.

Bnovation, zgodnie z założeniami Modern Budgeting, na powrót stawia proces budżetowania i planowania jako fundamentalne narzędzie zarządzania firmą. Przygotowana platforma IT ma charakter otwartego systemu operacyjnego dedykowanego dla procesu budżetowania. Pulpit każdego controllera i menadżera z jednej strony opiera się na wspólnym rdzeniu mertoryczno-systemowym, a z drugiej strony dostosowuje się do specyfiki i stylu prowadzenia biznesu przez poszczególnych uczestników procesu. System dostępny jest w modelu SaaS, dzięki czemu nowoczesna przestrzeń planowania jest teraz dostępna na żądanie wszystkich partnerów kooperujących w ramach lokalnych i globalnych łańcuchów wartości.

Also check

Narzędzia budżetowania – wybrane elementy

Read more

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement