Metod tworzenia prognoz sprzedaży jest wiele – jedni polegają na własnej intuicji, drudzy kierują się badaniami marketingowymi, a jeszcze inni opierają się na zaawansowanych badaniach statystycznych. Każde z podejść ma swoje plusy i minusy, a dokładność szacunków zależy od wielu uwarunkowań determinujących to, czy przyjęte założenia będą pokrywały się z rzeczywistością.

Po co tworzy się prognozy sprzedaży?

Prognozowanie popytu ma znaczenie nie tylko z perspektywy zarządzania sprzedażą, ale również funkcjonowania innych działów e-sklepu, w tym finansów, dystrybucji czy marketingu. Znaczenie forecestów w przypadku sprzedaży jest oczywiste – dobra prognoza pozwala na podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących:

  • sieci sprzedaży (np. rozwijania kanałów sprzedaży, uruchomienia nowych kanałów czy też reorganizacji kanałów już wykorzystywanych);
  • personelu sprzedażowego (np. w zakresie zatrudnienia nowych handlowców, przeszkolenia sprzedawców).

Z perspektywy finansowej prognoza sprzedaży pozwala na określenie wielkości przyszłych przepływów finansowych, co ma istotne znaczenie podczas planowania nowych inwestycji. W obszarze dystrybucji prognoza popytu pozwala ustalić nie tylko optymalną wielkość zapasu, jaki powinien znajdować się w e-sklepie, by szybko zrealizować zamówienia dla klientów, ale też określić cykle dostaw tak, by e-sklep nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z koniecznością utrzymania dodatkowego (zbędnego) zapasu. Wreszcie należy zauważyć, że prognoza sprzedaży ma też znaczenie z perspektywy marketingowej. Umożliwia ona bowiem kształtowanie polityki cenowej, promocyjnej, a także optymalizuje proces wyboru segmentów klientów, których obsługa jest najbardziej rentowna.

Jak wynika z powyższego, dobra prognoza jest narzędziem niezbędnym do podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych, pozwalającym optymalizować nie tylko wykorzystywane zasoby, ale również maksymalizować wypracowane wyniki. Ułatwia również bieżące zarządzanie, pozwalając na wdrożenie działań korygujących w przypadku spodziewanego spadku popytu.

Brak prognoz to źródło dodatkowych kosztów

Tworzenie prognoz popytu to coraz częściej nie tylko jedna z opcji zarządzania e-sklepem, ale nowy obowiązek, jaki powinni realizować kierownicy sprzedaży. Firmy, które celowo rezygnują z przygotowania forecastów sprzedażowych, narażają się na szereg dodatkowych kosztów, wynikających np. z:

  • mało efektywnego zarządzania personelem sprzedażowym (utrzymywania nadmiernego personelu w okresach spadku popytu, przeciążenia pracowników w okresach peaków sprzedażowych);
  • konieczności utrzymania nadmiernego zapasu, który zalega w magazynie i nie może być szybko upłynniony;
  • kosztów marketingowych, związanych z koniecznością organizacji dodatkowych promocji sprzedaży i czyszczenia magazynu;
  • obsługą klientów, w tym kosztów ponoszonych z powodu opóźnień w wysyłkach czy przedłużającego się okresu rozpatrywania reklamacji.

Zalegający zapas jest również zagrożeniem dla płynności finansowej firmy. „Zamrożony” w postaci niesprzedanych produktów kapitał nie może być łatwo upłynniony, by sfinansować np. działania o charakterze inwestycyjnym. Brak prognoz sprzedaży odbija się również na procesie obsługi klienta – jeśli w okresie szybkiego wzrostu sprzedaży e-sklep nie ma wystarczającej ilości towaru, to nie tylko traci możliwość zysku (wynikającego ze sprzedaży), ale również naraża się na to, że nabywcy zamówią produkt gdzie indziej, co może skutkować utratą klienta na rzecz konkurencji.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama