Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

Algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej w metodzie CPM

Algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej w obu metodach jest podobny i sprowadza się do następujących działań:

  1. Opracowania struktury zadań (WBS – ang. work breakdown structure) realizowanych w projekcie wraz z wyznaczeniem zależności między nimi (w formie diagramu sieciowego).
  2. Zaczynając od pierwszego zdarzenia, wyznaczenie jednostkowego czasu realizacji poszczególnych zadań w projekcie.
  3. Zaczynając od pierwszego zdarzenia, wyznaczenie najwcześniejszego możliwego terminu realizacji zadania (zarówno najwcześniejszego możliwego początku, jak i najwcześniejszego możliwego końca)1.
  4. Zaczynając od ostatniego zadania, wyznaczenie najpóźniejszego terminu wykonania danej czynności (najpóźniejszy możliwy początek i najpóźniejszy możliwy koniec zadania).
  5. Wyznaczenie rezerw czasowych i luzów między poszczególnymi zadaniami w projekcie.
  6. Wyznaczenie ścieżki krytycznej, na którą składają się te zadania i czynności, które nie posiadają luzów i rezerw czasowych (ich wartość wynosi 0).

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

CiRZ_07-08_44.jpg

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama