Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

Algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej w metodzie CPM

Algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej w obu metodach jest podobny i sprowadza się do następujących działań:

  1. Opracowania struktury zadań (WBS – ang. work breakdown structure) realizowanych w projekcie wraz z wyznaczeniem zależności między nimi (w formie diagramu sieciowego).
  2. Zaczynając od pierwszego zdarzenia, wyznaczenie jednostkowego czasu realizacji poszczególnych zadań w projekcie.
  3. Zaczynając od pierwszego zdarzenia, wyznaczenie najwcześniejszego możliwego terminu realizacji zadania (zarówno najwcześniejszego możliwego początku, jak i najwcześniejszego możliwego końca)1.
  4. Zaczynając od ostatniego zadania, wyznaczenie najpóźniejszego terminu wykonania danej czynności (najpóźniejszy możliwy początek i najpóźniejszy możliwy koniec zadania).
  5. Wyznaczenie rezerw czasowych i luzów między poszczególnymi zadaniami w projekcie.
  6. Wyznaczenie ścieżki krytycznej, na którą składają się te zadania i czynności, które nie posiadają luzów i rezerw czasowych (ich wartość wynosi 0).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

CiRZ_1_2020_44.jpg

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami jest stosunkowo nowym standardem, który funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Zastępuje on MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz MSR 18 Przychody, jak również wydane interpretacje KIMSF, a zatem ma zastosowanie do prawie wszystkich umów zawartych z klientami.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

CiRZ_1_2020_9.jpg

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama