Dwie drogi do celu – porównanie metod PERT i CPM do oceny czasu realizacji projektu

CiRZ_211_06.jpg

Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

Algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej w metodzie CPM

Algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej w obu metodach jest podobny i sprowadza się do następujących działań:

  1. Opracowania struktury zadań (WBS – ang. work breakdown structure) realizowanych w projekcie wraz z wyznaczeniem zależności między nimi (w formie diagramu sieciowego).
  2. Zaczynając od pierwszego zdarzenia, wyznaczenie jednostkowego czasu realizacji poszczególnych zadań w projekcie.
  3. Zaczynając od pierwszego zdarzenia, wyznaczenie najwcześniejszego możliwego terminu realizacji zadania (zarówno najwcześniejszego możliwego początku, jak i najwcześniejszego możliwego końca)1.
  4. Zaczynając od ostatniego zadania, wyznaczenie najpóźniejszego terminu wykonania danej czynności (najpóźniejszy możliwy początek i najpóźniejszy możliwy koniec zadania).
  5. Wyznaczenie rezerw czasowych i luzów między poszczególnymi zadaniami w projekcie.
  6. Wyznaczenie ścieżki krytycznej, na którą składają się te zadania i czynności, które nie posiadają luzów i rezerw czasowych (ich wartość wynosi 0).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy