Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

Algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej w metodzie CPM

Algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej w obu metodach jest podobny i sprowadza się do następujących działań:

  1. Opracowania struktury zadań (WBS – ang. work breakdown structure) realizowanych w projekcie wraz z wyznaczeniem zależności między nimi (w formie diagramu sieciowego).
  2. Zaczynając od pierwszego zdarzenia, wyznaczenie jednostkowego czasu realizacji poszczególnych zadań w projekcie.
  3. Zaczynając od pierwszego zdarzenia, wyznaczenie najwcześniejszego możliwego terminu realizacji zadania (zarówno najwcześniejszego możliwego początku, jak i najwcześniejszego możliwego końca)1.
  4. Zaczynając od ostatniego zadania, wyznaczenie najpóźniejszego terminu wykonania danej czynności (najpóźniejszy możliwy początek i najpóźniejszy możliwy koniec zadania).
  5. Wyznaczenie rezerw czasowych i luzów między poszczególnymi zadaniami w projekcie.
  6. Wyznaczenie ścieżki krytycznej, na którą składają się te zadania i czynności, które nie posiadają luzów i rezerw czasowych (ich wartość wynosi 0).

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

4 kluczowe obszary planowania produkcji

CiRZ_250_78.jpg

Firma, która ma wysokie koszty produkcji, duże zapasy, ciągłe przezbrojenia, opóźnienia wysyłek, brak mocy produkcyjnych itd. często używa sformułowania: „mamy problem z planowaniem”. Planowanie produkcji to temat, który w każdej firmie jest „problematyczny”. Nie bez przyczyny jednak w artykule słowo „problematyczny” zostało użyte w cudzysłowie.

Czytaj więcej

Klient nie/rentowny. Jak badać rentowność klientów według kanałów sprzedaży?

CiRZ_250_29.jpg

Badanie rentowności klientów jest istotnym zagadnieniem w przedsiębiorstwach, w szczególności w sytuacji, w której danemu klientowi oferowane są preferencyjne ceny. Może się zdarzyć wówczas, że choć pozornie marża uzyskiwana we współpracy z danym klientem pozostaje na akceptowalnym poziomie, to po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z obsługą danego klienta okaże się, że jest to klient nierentowny dla przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo i ochrona aktywów jednostki w czasach pandemii

CiRZ_250_22.jpg

Przed wystąpieniem pandemii koronawirusa najczarniejsze scenariusze dotyczące zagrożenia firm mówiły o wirusach komputerowych, które powodowały wyłączenia systemów i brak możliwości pracy, trwający od kilku godzin do maksymalnie kilku tygodni. Okazało się jednak, że nastąpiło zupełnie coś przeciwnego i wirus przenoszony przez ludzi spowodował ogrom zmian w sposobie pracy, a tym samym duże wyzwanie dla infrastruktury informatycznej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama