Książka ta to zbiór krótkich, praktycznych porad z obszaru controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Kierowana jest przede wszystkim do kierowników i specjalistów z działów controllingu, analityków finansowych, dyrektorów finansowych oraz głównych i samodzielnych księgowych z dużych i średnich przedsiębiorstw.

Grupa Wydawnicza INFOR S.A.

Rok wydania: 2007

Ten fachowy i narzędziowy poradnik przeprowadzi Czytelnika po meandrach dość trudnej i zaawansowanej problematyki w sposób przystępny - na przykładach liczbowych. Czytelnik dowie się z niego m.in.:

- jak wdrożyć system controllingu w przedsiębiorstwie - od czego zacząć,

- jak zaprojektować koncepcję systemu controllingu,

- jak w praktyce powinien wyglądać harmonogram wdrożenia controllingu,

- jak przezwyciężać opory przy wdrażaniu controllingu,

- w jaki sposób controlling może wpłynąć na jakość przedsiębiorstwa,

- jak zatrudnić controllera w przedsiębiorstwie,

- jak wydzielić ośrodki odpowiedzialności,

- jakie są kryteria oceny projektu controllingu,

- jak analizować koszty w ramach operacyjnej rachunkowości zarządczej,

- jak w praktyce wykorzystywać analizę wskaźnikową,

- jak poradzić sobie z problemem świadczeń wewnętrznych,

- jak przebiega proces tworzenia budżetu wpływów i wydatków.

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

CiRZ_07-08_44.jpg

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama