Controlling procesów, jako metoda wspomagania zarządzania jednostką gospodarczą, sprowadza się do koordynowania, nadzorowania i monitorowania realizacji działań zachodzących w organizacji, głównie w odniesieniu do planowania, sterowania i kontroli pojedynczych procesów. Czym tak naprawdę jest proces i jakie działania się na niego składają, czy jest powiązany z kosztami? Po co zmieniać stare przyzwyczajenia pracowników - czy dzielenie organizacji na procesy ma sens?

Potrzeba uzyskiwania informacji w celu podejmowania optymalnych decyzji oraz dążenie do skuteczniejszej kontroli kosztów działalności to główne przyczyny stosowania controllingu przez jednostki gospodarcze. Controlling definiowany jest jako „element systemu zarządzania, tworzący i koordynujący planowanie, kontrolę, zaopatrzenie w informację”.

Controlling w ujęciu procesowym oznacza, że osiąganie dodatnich wyników z działalności nie wynika bezpośrednio z poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów, lecz z realizacji poszczególnych procesów i działań, które zachodzą wewnątrz jednostki gospodarczej. Controlling w ujęciu procesowym jest dostosowany do realizowanych procesów w przedsiębiorstwie, wspomagając je i kształtując.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Inwentaryzacja składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne

CiRZ_12_24.jpg

Stany ewidencyjne poszczególnych składników majątkowych jednostki na kontach księgowych mogą się różnić od ich rzeczywistego stanu. W związku z tym, aby dokonać weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym, przeprowadza się inwentaryzację wszystkich składników majątku.

Czytaj więcej

Planowanie płynności finansowej w Excelu

CiRZ_12_16.jpg

Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

Czytaj więcej

Budżet rolowany w praktyce

CiRZ_12_13.jpg

Budżetowanie to wieloetapowy proces, na końcu którego powstaje budżet – dokument, który określa ramy funkcjonowania organizacji na tle szacowanych zdarzeń przyszłych. W bieżącym wydaniu szczególną uwagę poświęcimy budżetowi rolowanemu, który w przeciwieństwie do budżetu statycznego jest przygotowywany w sposób powtarzalny.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama