Zmiana właściwości urzędu skarbowego

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 Tekst otwarty
CiRZ_5_4.jpg

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe zasady ustalania właściwości urzędu skarbowego dla spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

W sprawach opodatkowania VAT spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej właściwy będzie urząd ze względu na siedzibę spółki dominującej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej pory była to siedziba spółki, której dotyczyło opodatkowanie VAT. Po zmianie wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej będą rozliczały VAT w tym samym urzędzie skarbowym. Będzie to urząd spółki dominującej.

Ponieważ rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych, deklarację VAT-7 za marzec i VAT-7K za I kwartał należy złożyć do nowego urzędu skarbowego.

W przypadku utraty statusu podatnika w trakcie roku podatkowego przez podatkową grupę kapitałową, właściwy w sprawach rozliczeń VAT dla spółki, która wchodziła w jej skład, będzie do końca roku kalendarzowego ten sam organ podatkowy.

Zmianie uległy zasady ustalania właściwości miejscowej dla rozliczeń pcc i PIT przez spółki wchodzące w skład grupy.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

Przypisy / Źródła
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz.U. z 2019 r. poz. 601

    Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy