Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe zasady ustalania właściwości urzędu skarbowego dla spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

W sprawach opodatkowania VAT spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej właściwy będzie urząd ze względu na siedzibę spółki dominującej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej pory była to siedziba spółki, której dotyczyło opodatkowanie VAT. Po zmianie wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej będą rozliczały VAT w tym samym urzędzie skarbowym. Będzie to urząd spółki dominującej.

Ponieważ rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych, deklarację VAT-7 za marzec i VAT-7K za I kwartał należy złożyć do nowego urzędu skarbowego.

W przypadku utraty statusu podatnika w trakcie roku podatkowego przez podatkową grupę kapitałową, właściwy w sprawach rozliczeń VAT dla spółki, która wchodziła w jej skład, będzie do końca roku kalendarzowego ten sam organ podatkowy.

Zmianie uległy zasady ustalania właściwości miejscowej dla rozliczeń pcc i PIT przez spółki wchodzące w skład grupy.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz.U. z 2019 r. poz. 601

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

CiRZ_10_4.jpg

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama