Zmiana właściwości urzędu skarbowego

CiRZ_5_4.jpg
Open access no. 5/2019

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe zasady ustalania właściwości urzędu skarbowego dla spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

W sprawach opodatkowania VAT spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej właściwy będzie urząd ze względu na siedzibę spółki dominującej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej pory była to siedziba spółki, której dotyczyło opodatkowanie VAT. Po zmianie wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej będą rozliczały VAT w tym samym urzędzie skarbowym. Będzie to urząd spółki dominującej.

Ponieważ rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych, deklarację VAT-7 za marzec i VAT-7K za I kwartał należy złożyć do nowego urzędu skarbowego.

W przypadku utraty statusu podatnika w trakcie roku podatkowego przez podatkową grupę kapitałową, właściwy w sprawach rozliczeń VAT dla spółki, która wchodziła w jej skład, będzie do końca roku kalendarzowego ten sam organ podatkowy.

Zmianie uległy zasady ustalania właściwości miejscowej dla rozliczeń pcc i PIT przez spółki wchodzące w skład grupy.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

Footnotes / Bibliography / Legal basis
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz.U. z 2019 r. poz. 601

Source: www.nowy.inforlex.pl

Also check

Kaizen Inspiration Tour (Japonia, 30.09.-11.10.)

Dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć i zrozumieć czym jest kaizen oraz zobaczyć na własne oczy najlepsze na świecie praktyki leanowe, Wydawnictwo Explanator we współpracy z ATML Polska przygotowało ofertę wyjazdu studyjnego do Japonii.

Read more

MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Read more

Nowe rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków

CiRZ_07-08_6.jpg

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama