Do Senatu trafiła nowelizacja ustawy systemowej, wprowadzająca zmiany w zakresie elektronicznej wymiany m.in. pism, podań, decyzji pomiędzy ZUS a przedsiębiorcami. Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące także ich doręczania.

Ustawa nowelizująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych dostosowuje przepisy do sprawniejszej wymiany korespondencji elektronicznej. Zmiany są konieczne, bowiem od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy mają obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS, który będzie służył do doręczania m.in. pism, postanowień czy decyzji. Ponadto ZUS w masowej korespondencji do ubezpieczonych (np. do płatników składek lub do osób zgłoszonych do ubezpieczeń) będzie mógł rozsyłać pisma podpisane nadrukiem imienia i nazwiska, co znacznie usprawni tego typu zadania.

Niezbędne było również doprecyzowanie przepisów o doręczaniu pism w postaci elektronicznej zarówno na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE), o której mowa w art. 25 tej ustawy, jak również na profil PUE ZUS.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych zaproponowano zmianę w art. 71ac w ust. 1 ustawy systemowej przez wskazanie wprost, że doręczenie pism na PUE jest jedną z możliwości przekazania pisma do ZUS i nie wyklucza skutecznego doręczania na adres do doręczeń elektronicznych ZUS.

Ponadto nastąpiły zmiany porządkujące i doprecyzowujące przepisy w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi o rozszerzenie katalogu sytuacji uzasadniających wstrzymanie wypłaty zasiłku. Obecnie przepisy tej ustawy nie regulują sytuacji, w której nie jest możliwe doręczenie zasiłku z powodów niezależnych od ZUS, np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy lub rachunku bankowego i niepoinformowania ZUS o tej zmianie. Rozwiązanie takie przewiduje ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Jeżeli nie jest możliwe doręczenie świadczenia, wypłatę takiego świadczenia wstrzymuje się. W związku z tym zaproponowano analogiczne rozwiązanie w przypadku świadczeń krótkoterminowych. Wstrzymanie wypłaty zasiłku nastąpi w formie decyzji administracyjnej.

Aby nie było wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowane zostały przepisy dotyczące odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożenia należności na raty. W tym przypadku ZUS wyda zaświadczenie o niezaleganiu płatnikowi składek, jeżeli:

opłaca on należności z tytułu składek w terminach i w wysokości ustalonych w umowie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia ich na raty oraz

nie posiada zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek nieobjętych tą umową.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie.

Proponowane zmiany przepisów wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna:

art. 1, art. 3, art. 7 ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – oczekuje na uchwalenie przez Senat

www. nowy.inforlex.pl

Pozostałe 0% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

MF wydłużył niektóre terminy w podatku u źródła

MF wydał rozporządzenie, w którym wydłużył ważność oświadczeń pierwotnych w podatku u źródła. Podatnicy zyskali również więcej czasu na składanie oświadczeń następczych.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta – uchwalona

4 listopada 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacja zmienia przepisy w zakresie ochrony praw konsumentów oraz wprowadza do ustawy o prawach konsumenta rozdziały dotyczące rękojmi i gwarancji konsumenckiej oraz umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.