Rząd i polityka

Tekst otwarty nr 12/2005

Jest rząd i co dalej?

  •  Powstał rząd mniejszościowy, który po stronie resortów gospodarczych składa się z osób nieznanych wcześniej powszechnie na rynkach finansowych. Pozostaje pytanie, na ile będą oni mieli wpływ na program gospodarczy rządu.
  •  Zarysy programu rodzą wątpliwości co do zmian planowanych w budżecie na przyszły rok. Pozostaje bowiem pytanie, jak rozwiązać trudny matematycznie problem: niższy deficyt-niższe dochody-wyższe wydatki. Dochody mogą być niższe, gdyż rząd chce m.in. zrezygnować z podwyżki akcyzy na paliwa, a wyższe wydatki zostały obiecane w kampanii wyborczej. Dodatkowo wypowiedzi nowej minister finansów wzbudziły mnóstwo kontrowersji (zamieszczamy je na następnej stronie), a przede wszystkim przyczyniły się do wzrostu kosztów obsługi długu publicznego.

Budżet tegoroczny pod kontrolą

  •  Tuż przed odejściem ze stanowiska ministra finansów Mirosław Gronicki powiedział, że deficyt budżetowy w tym roku nie powinien przekroczyć 80% planowanej pierwotnie kwoty 35 mld zł, czyli nie powinien przekroczyć 28 mld zł.
  •  Według ministerstwa, po październiku 2005 r. deficyt budżetowy wyniósł ok. 59% planu na cały rok (wobec 50,8% po wrześniu). Doskonała realizacja budżetu w tym roku może być problemem dla nowego rządu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w związku z przekroczeniem przez dług publiczny poziomu 50% PKB w 2004 r., relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu w 2006 r. nie może być większa niż w 2005 r.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #4 Restrukturyzacja firmy lub upadłość (9 czerwca 2020)

9 czerwca odbędzie się już ostatnie z czterech wydarzeń składających się na „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją firmy lub upadłością w czasie pandemii zostanie zamknięty cykl bezpłatnych konferencji online.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

Firmy w obliczu prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań związanych z pandemią COVID‑19

21 maja 2020 r. odbyła się pierwsza konferencja online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi i osoby odpowiedzialne za obszary prawne, podatkowe i finansowe z firm działających w różnych sektorach gospodarki wysłuchali prelekcji ekspertów KPMG poświęconych istotnym wyzwaniom biznesowym w obliczu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama