Rząd i polityka

Tekst otwarty nr 12/2005

Jest rząd i co dalej?

  •  Powstał rząd mniejszościowy, który po stronie resortów gospodarczych składa się z osób nieznanych wcześniej powszechnie na rynkach finansowych. Pozostaje pytanie, na ile będą oni mieli wpływ na program gospodarczy rządu.
  •  Zarysy programu rodzą wątpliwości co do zmian planowanych w budżecie na przyszły rok. Pozostaje bowiem pytanie, jak rozwiązać trudny matematycznie problem: niższy deficyt-niższe dochody-wyższe wydatki. Dochody mogą być niższe, gdyż rząd chce m.in. zrezygnować z podwyżki akcyzy na paliwa, a wyższe wydatki zostały obiecane w kampanii wyborczej. Dodatkowo wypowiedzi nowej minister finansów wzbudziły mnóstwo kontrowersji (zamieszczamy je na następnej stronie), a przede wszystkim przyczyniły się do wzrostu kosztów obsługi długu publicznego.

Budżet tegoroczny pod kontrolą

  •  Tuż przed odejściem ze stanowiska ministra finansów Mirosław Gronicki powiedział, że deficyt budżetowy w tym roku nie powinien przekroczyć 80% planowanej pierwotnie kwoty 35 mld zł, czyli nie powinien przekroczyć 28 mld zł.
  •  Według ministerstwa, po październiku 2005 r. deficyt budżetowy wyniósł ok. 59% planu na cały rok (wobec 50,8% po wrześniu). Doskonała realizacja budżetu w tym roku może być problemem dla nowego rządu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w związku z przekroczeniem przez dług publiczny poziomu 50% PKB w 2004 r., relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu w 2006 r. nie może być większa niż w 2005 r.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 11/2019

Obowiązkowy split payment – konieczne oznaczenie na fakturze

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze, tj. „mechanizm podzielonej płatności”.

Czytaj więcej

Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT w 2020 r.?

Do końca 2019 r. pozostały niespełna 2 miesiące. U wielu pracodawców jest to okres wzmożonej pracy. Warto zatem przeanalizować ilość wypracowanych dotychczas przez pracowników godzin nadliczbowych, w celu uniknięcia przekroczenia obowiązującego limitu. Zlecenie większej ilości godzin nadliczbowych niż dopuszczalna granica stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 11/2019

W 2020 r. ma wzrosnąć limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W 2020 r. do 1 000 000 euro ma wzrosnąć limit uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie limit ten wynosi równowartość 250 000 euro.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama