Przegląd międzynarodowy

Tekst otwarty nr 1/2011

Nierówne ożywienie na świecie

w W listopadzie indeks aktywności przemysłu w USA zanotował spadek, natomiast wskaźniki dla strefy euro i Chin wzrosły. Choć interpretacja tych danych nie jest jednoznacznie optymistyczna, to na dzień dzisiejszy ryzyko realizacji scenariusza double-dip jest stosunkowo niewielkie. W dalszym ciągu należy jednak liczyć się z tym, że tempo wzrostu w przemyśle będzie przez pewien czas umiarkowane.

w Indeks ISM dla przemysłu w USA spadł w do 56,6 pkt z 56,9 pkt. Spadek po największym od stycznia 2010 r. wzroście (2,5 pkt) nie neguje na tym etapie trendu wzrostowego wskaźnika.

w PMI dla chińskiego przemysłu wzrósł do 55,3 pkt, najwyższego poziomu od kwietnia 2010 r. Coraz częściej jednak dane o silnym wzroście tamtejszego przemysłu budzą na rynku obawy przed spowolnieniem wobec postępujących działań mających na celu schłodzenie gospodarki Chin oraz zapobiegnięcie narastaniu wewnętrznych nierównowag.

w Indeks PMI dla przemysłu w strefie euro wzrósł trzeci miesiąc z rzędu, do 55,3 pkt. Dane pokazują jednak, że poziom aktywności w przemyśle Eurolandu wciąż jest bardzo zróżnicowany – od wyraźnego wzrostu w Niemczech i Francji po spadek aktywności w Hiszpanii i Grecji.

w W listopadzie 2010 r. w USA w sektorze pozarolniczym przybyło 39 tys. etatów wobec 172 tys. po korekcie w październiku. Do 9,8%, wzrosła stopa bezrobocia. Utrzymujący się wysoki odsetek osób bez pracy wskazuje, że obecne tempo wzrostu amerykańskiego PKB jest zbyt niskie, aby doprowadzić do wyraźnej, trwałej poprawy na tamtejszym rynku pracy.

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama