Przedłużanie terminów wykonania obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 Tekst otwarty

Rozporządzenie wydłuża o pół roku terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za ٢٠١٧ i ٢٠١٨ r.

Rozporządzenie wydłuża terminy do sporządzenia ww. dokumentacji do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy zobowiązani do wykonania ww. obowiązków dokumentacyjnych nie są już więc zobowiązani do ich wykonania w terminie złożenia zeznania podatkowego. Wydłużenie terminu obejmuje obowiązki powstałe w 2018 r. (w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonej sprawozdawczości za rok 2017) i 2019 r. (w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonej sprawozdawczości za rok 2018).

Wydłużenie terminu dotyczy obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych wynikających z art. 25a i art. 45 ust. 9 updof i art. 9a i art. 27 ust. 5 updop.

Przypisy / Źródła

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2015 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 555)

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy