Od 5 września 2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające pracę zdalną w okresie trzech miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Pracę zdalną będzie można wykonywać także po odwołaniu stanu epidemii

5 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o COVID-19). Zmieniły się regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Przedłużenie okresu wykonywania pracy zdalnej

Znowelizowane przepisy wydłużyły okres, przez który może być wykonywana praca zdalna. Zgodnie z nowymi regulacjami w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz
  • w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Wynika to z art. 3 ustawy o COVID-19. Przepis ten został jednocześnie wykreślony z katalogu przepisów, które traciły moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej, a więc 4 września 2020 r. (art. 36 ust. 1 ustawy o COVID-19).

Tak więc praca zdalna będzie nadal możliwa nawet przez trzy miesiące po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Wykonywanie pracy zdalnej

Przypomnijmy, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli:

  • pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz
  • pozwala na to rodzaj pracy.

Zasadą jest, że narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną zapewnia pracodawca. Jednakże pracownik może używać własnych narzędzi lub materiałów, pod warunkiem, że zapewniona jest ochrona m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Czy prawo pracy będzie na stałe regulować pracę zdalną?

Obecnie kwestie związane z pracą zdalną regulują wprowadzone tymczasowo przepisy związane z COVID-19. Jednak rząd chce na stałe wprowadzić pracę zdalną do systemu prawnego. Trwają przygotowania do nowelizacji Kodeksu pracy w tym zakresie. Propozycja konkretnych zapisów zostanie uzgodniona zarówno z organizacjami pracodawców, jak i ze związkami zawodowymi. |

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • art. 3, art. 36 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1493

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 12/2020

Trudna sztuka dawania prezentów

Obdarowywanie to nie lada sztuka. Gdyby tak nie było, w domach nie zalegałyby nam nietrafione prezenty, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jeszcze gorzej bywa z podarunkami biznesowymi – w końcu, ile potrzeba nam kalendarzy, pendrive’ów czy firmowych kubków. A przecież tym, co liczy się w biznesie, są szczegóły i dobre wrażenie. Zadbajmy o nie!

Czytaj więcej

Projekt zmian w VAT na 2021 r.

28 października 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania „doprecyzowujące”. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (z możliwością wcześniejszego stosowania od lipca 2021 r.).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama