Służby księgowo-podatkowe podmiotów powiązanych odpowiedzialnie za dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, w ostatnich latach nie mają łatwego ani spokojnego życia. Dnia 1 stycznia wszedł w życie pakiet całkowicie nowych przepisów o cenach transferowych. Wprowadzają one dużo, daleko idących zmian w porównaniu do dotychczasowych przepisów. Czy zmiany okażą się korzystne dla przedsiębiorstw? Jakie są najważniejsze regulacje? Jak się przygotować?

W temacie cen transferowych zmienia się dużo i często. Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy, które istotnie zwiększyły obciążenie dokumentacyjne dla podmiotów powiązanych. Sprostanie przepisom obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wymagało od osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw podatkowych w spółce dużego zaangażowania czasowego i merytorycznego. Dla spółek przepisy te oznaczały czasami istotne koszty związane z koniecznością uzyskania wsparcia w przygotowaniu specjalistycznych analiz. Ich przygotowanie we własnym zakresie często bowiem wykraczało poza możliwości podatnika.

W tym roku niestety po raz kolejny należy rozpocząć dokształcanie się w zakresie cen transferowych, gdyż od 1 stycznia 2019 r. w życie wszedł pakiet całkowicie nowych przepisów o cenach transferowych. Wprowadzają one dużo, daleko idących zmian w porównaniu do dotychczasowych przepisów.

O ile regulacje w zakresie cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. były powszechnie krytykowane jako nakładające duże obciążenie administracyjne, nowe przepisy dla wielu podatników mogą być dobrą wiadomością. Trzeba bowiem zaznaczyć,nowe przepisy zawierają szereg korzystnych dla podatników zmian.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż nowelizacja wchodząca w życie w tym roku jest kompleksową zmianą przepisów o cenach transferowych. Przepisy obejmują nowy rozdział w ustawie o podatku dochodowym wraz z pakietem towarzyszących rozporządzeń i zostały opracowane praktycznie od początku. Dało to ustawodawcy możliwość uporządkowania przepisów i uproszczenia regulacji. Pozytywnie należy ocenić także fakt, iż ustawodawca wykorzystał wprowadzenie nowych przepisów do zdefiniowania i wyjaśnienia szeregu wątpliwości interpretacyjnych, które narosły z biegiem lat [jako przykład podajmy doprecyzowanie, iż wartość transakcji uwzględniamy w kwocie netto (a nie z VAT), określenie zasad sumowania transakcji poprzez wprowadzenie pojęcia transakcji jednorodnej itp.].

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

CiRZ_10_4.jpg

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama