Służby księgowo-podatkowe podmiotów powiązanych odpowiedzialnie za dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, w ostatnich latach nie mają łatwego ani spokojnego życia. Dnia 1 stycznia wszedł w życie pakiet całkowicie nowych przepisów o cenach transferowych. Wprowadzają one dużo, daleko idących zmian w porównaniu do dotychczasowych przepisów. Czy zmiany okażą się korzystne dla przedsiębiorstw? Jakie są najważniejsze regulacje? Jak się przygotować?

W temacie cen transferowych zmienia się dużo i często. Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy, które istotnie zwiększyły obciążenie dokumentacyjne dla podmiotów powiązanych. Sprostanie przepisom obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wymagało od osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw podatkowych w spółce dużego zaangażowania czasowego i merytorycznego. Dla spółek przepisy te oznaczały czasami istotne koszty związane z koniecznością uzyskania wsparcia w przygotowaniu specjalistycznych analiz. Ich przygotowanie we własnym zakresie często bowiem wykraczało poza możliwości podatnika.

W tym roku niestety po raz kolejny należy rozpocząć dokształcanie się w zakresie cen transferowych, gdyż od 1 stycznia 2019 r. w życie wszedł pakiet całkowicie nowych przepisów o cenach transferowych. Wprowadzają one dużo, daleko idących zmian w porównaniu do dotychczasowych przepisów.

O ile regulacje w zakresie cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. były powszechnie krytykowane jako nakładające duże obciążenie administracyjne, nowe przepisy dla wielu podatników mogą być dobrą wiadomością. Trzeba bowiem zaznaczyć,nowe przepisy zawierają szereg korzystnych dla podatników zmian.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż nowelizacja wchodząca w życie w tym roku jest kompleksową zmianą przepisów o cenach transferowych. Przepisy obejmują nowy rozdział w ustawie o podatku dochodowym wraz z pakietem towarzyszących rozporządzeń i zostały opracowane praktycznie od początku. Dało to ustawodawcy możliwość uporządkowania przepisów i uproszczenia regulacji. Pozytywnie należy ocenić także fakt, iż ustawodawca wykorzystał wprowadzenie nowych przepisów do zdefiniowania i wyjaśnienia szeregu wątpliwości interpretacyjnych, które narosły z biegiem lat [jako przykład podajmy doprecyzowanie, iż wartość transakcji uwzględniamy w kwocie netto (a nie z VAT), określenie zasad sumowania transakcji poprzez wprowadzenie pojęcia transakcji jednorodnej itp.].

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Kaizen Inspiration Tour (Japonia, 30.09.-11.10.)

Dla wszystkich tych, którzy chcą poczuć i zrozumieć czym jest kaizen oraz zobaczyć na własne oczy najlepsze na świecie praktyki leanowe, Wydawnictwo Explanator we współpracy z ATML Polska przygotowało ofertę wyjazdu studyjnego do Japonii.

Read more

MPiT tworzy Czarną Księgę niedozwolonych praktyk

MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

Read more

Nowe rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków

CiRZ_07-08_6.jpg

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama