Od 29 października 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji o finansowaniu promocji z 1% podatku.

Zgodnie z nowymi przepisami, informacja o:

  1. finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych promocji prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku;
  2. możliwości albo braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych umożliwiających podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia powstała w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego oraz podmiotu upoważnionego. Treść nowego rozporządzenia powiela dotychczasowe regulacje z niewielkimi modyfikacjami.

Zgodnie z § 2 ust. 1 nowego rozporządzenia promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku w formie:

  1. audiowizualnej,
  2. wizualnej,
  3. dźwiękowej

- powinna zawierać informację o następującej treści:

„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”.

W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie takiej informacji organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści: „Sfinansowano/współfinansowano z 1% podatku”. Do dnia 30 kwietnia 2019 r. na materiałach promocyjnych może być zamieszczana informacja o treści określonej w dotychczasowych przepisach, czyli informacja: „Sfinansowano z 1% podatku”.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2018 r. poz. 2053.

Źródło: Monitor Księgowego nr 12/2018

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020) w Poznaniu

ICV_2020.JPG

Już w dniach 6-7 kwietnia widzimy się w Poznaniu na XIV Kongresie ICV POLSKA (CIA 2020). To jedno z największych wydarzeń dla finansistów, controllerów i menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Kongresu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz firma Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama