Gospodarka Polski

Tekst otwarty nr 11/2010

Brak oznak zadyszki w polskim przemyśle

w Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu przyspieszył w sierpniu 2010 r. do 13,5% r/r, a po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym do 12,7% r/r, najwyższego poziomu od ponad trzech lat. Dane potwierdzają kontynuację ekspansji w przemyśle, której motorem jest nadal popyt zagraniczny (co potwierdza m.in. raport PMI), chociaż można oczekiwać, że czynnik ten będzie stopniowo słabł wraz z oczekiwanym spowolnieniem wzrostu w krajach Europy Zachodniej w kolejnych kwartałach. Na razie jednak utrzymujące się od wielu miesięcy dwucyfrowe tempo wzrostu produkcji oraz rosnące wykorzystanie mocy wytwórczych w firmach (według badań NBP jest już powyżej długoterminowej średniej) wspierają oczekiwania, że w najbliższych kwartałach powinno nastąpić stopniowe ożywienie popytu inwestycyjnego, w miarę jak firmy zaczną rozbudowywać swój potencjał produkcyjny.

w Produkcja w budownictwie wzrosła w sierpniu 2010 r. o 8,5% r/r, a po wyłączeniu czynników sezonowych o 4,1% r/r. Potwierdziło to nasze przypuszczenia, że osłabienie w lipcu miało charakter przejściowy, prawdopodobnie związany z warunkami atmosferycznymi i skutkami powodzi. Spodziewamy się dalszego przyspieszenia wzrostów w budownictwie w kolejnych miesiącach.

w Indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł we wrześniu 2010 r. do najwyższego poziomu od końca 2006 r. (zamiast oczekiwanego spadku). Odnotowano wyraźną poprawę nowych zamówień (subindeks najwyżej od marca 2007 r.), w tym eksportowych, mocny wzrost indeksu zatrudnienia (dzięki inwestycjom w nowe moce produkcyjne i wyższym zamówieniom) oraz wzrost produkcji. W sumie dane sugerują, że pod koniec III kwartału 2010 r. utrzymywał się solidny wzrost aktywności polskiego przemysłu, co pozwala na spory optymizm w prognozach produkcji.

Rośnie dynamika sprzedaży detalicznej

w Sprzedaż detaliczna była w sierpniu 2010 r. o 6,6% wyższa niż przed rokiem. Największe przyspieszenie wzrostu nastąpiło w sprzedaży samochodów, gdzie roczna dynamika poprawiła się do 23,2% r/r z 7,4% r/r w lipcu (dane agencji Samar wskazują, że we wrześniu wzrost sprzedaży samochodów był jeszcze szybszy). Jednak w pozostałych działach również nastąpiła poprawa. Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż mebli oraz artykułów RTV i AGD przyspieszyła po raz kolejny, do poziomu 33,7% r/r (najwyżej od lutego 2008 r.). Duże zainteresowanie dobrami trwałego użytku sugeruje, że popyt konsumentów ma solidne podstawy, wynikające z poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw domowych i mniejszych obaw o bezrobocie.

... ale uwaga na nastroje konsumentów

w Nieco mniej optymistyczny obraz pokazały dane na temat nastrojów konsumentów. Wskaźnik bieżący koniunktury konsumenckiej GUS spadł we wrześniu 2010 r. najniżej od lipca 2009 r., a wskaźnik wyprzedzający najniżej od początku roku. Najniższy od końca 2009 r. był również indeks WOK Ipsosu.

w Pogorszyły się wszystkie główne czynniki determinujące nastroje konsumenckie, przede wszystkim oceny zmian sytuacji gospodarczej kraju oraz możliwości dokonywania ważnych zakupów (według Ipsos skłonność do zakupów spadła stosunkowo niewiele). Znacznie mniej pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej konsumentów oraz oczekiwania związane z bezrobociem.

w Gdyby tendencja spadkowa nastrojów konsumentów była kontynuowana, mogłoby to zagrozić kontynuacji umiarkowanie szybkiego wzrostu spożycia indywidualnego w kolejnych kwartałach. Wydaje się jednak, że powinna temu zapobiec kontynuacja pozytywnych tendencji na rynku pracy (której potwierdzenie widać m.in. w badaniach koniunktury).

Dalsza stopniowa poprawa na rynku pracy

w Stopa bezrobocia obniżyła się w sierpniu 2010 r. do 11,3%, zgodnie z oczekiwaniami. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1,8 mln i była o 111 tys. wyższa niż przed rokiem. Warto jednak odnotować, że wyższa liczba bezrobotnych w rejestrach nie jest efektem spadku liczby miejsc pracy w gospodarce, ponieważ liczba pracujących wzrosła w tym okresie o prawie 200 tys. Wzrost bezrobocia w ostatnich dwóch latach był przede wszystkim efektem napływu nowych osób na rynek pracy (absolwenci, powracający z zagranicy itp.).

w Stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu (po korekcie sezonowej) wyniosła w sierpniu 9,4%, tyle co w sierpniu.

w Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w sierpniu o 1,6% wyższe niż przed rokiem. Wynik był nieco poniżej oczekiwań, ale warto zauważyć, że był to dziesiąty z rzędu miesiąc poprawy rocznej dynamiki zatrudnienia, a liczba zatrudnionych w sektorze firm powróciła mniej więcej do poziomu z końca 2008 r. (to ostatnie porównanie może być mylące ze względu coroczną zmianę próby statystycznej przez GUS, ale dane według BAEL na temat liczby pracujących prowadzą do podobnego wniosku). Liczba deklarowanych zwolnień pozostaje wprawdzie na wysokim poziomie, ale badania koniunktury wyraźnie wskazują na wzrost popytu na pracę w firmach.

w Roczna dynamika wynagrodzeń przyspieszyła wyraźnie w sierpniu do 4,2% wobec 2,1% r/r miesiąc wcześniej. W sumie fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w sierpniu nominalnie o 5,9% r/r, a realnie o 3,8% r/r, najmocniej od stycznia 2009 r. Kontynuacja poprawy na rynku pracy, której się spodziewamy w kolejnych miesiącach, i rosnące dochody z pracy gospodarstw domowych będą wspierały dynamikę konsumpcji. Stopniowo będzie to również wpływać na przyspieszenie wzrostu jednostkowych kosztów pracy w firmach.

CPI nadal w dołku, PPI mocno w górę

w Inflacja w sierpniu pozostała na lipcowym poziomie 2,0% r/r i była niższa od oczekiwań. O różnicy przesądziły niemal w całości ceny żywności, które mocno się obniżyły, głównie za sprawą sezonowej przeceny warzyw i owoców. W sierpniu nie był widoczny wpływ mocno drożejących ostatnio cen żywności na świecie, a oddziaływanie krajowych czynników, takich jak powódź i anomalie pogodowe, również okazało się ograniczone. Wydaje się, że impulsy te pojawią się jednak w kolejnych miesiącach (we wrześniu dolarowy indeks światowych cen żywności FAO, tj. Światowej Organizacji Żywności przy ONZ, wzrósł drugi raz z rzędu o ponad 6% m/m). Moment odbicia inflacji od dna przesunął się nieco w czasie, jednak skala oczekiwanego wzrostu CPI nie ulega naszym zdaniem zbyt dużym zmianom – nadal należy się spodziewać, że w kolejnych kwartałach inflacja będzie stopniowo piąć się w górę, przekraczając poziom celu inflacyjnego w IV kwartale 2010 r. i rosnąc powyżej 3% na początku 2011 r.

w W sierpniu inflacja bazowa pozostała mniej więcej na poziomie z poprzedniego miesiąca (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii 1,2% r/r). Spodziewamy się jeszcze dwóch miesięcy stabilizacji lub lekkiego spadku, a potem stopniowego wzrostu inflacji bazowej do poziomu celu inflacyjnego w 2011 r.

w Wzrost PPI przyspieszył w sierpniu do 4,1% r/r. Pomogła w tym m.in. niska baza z ubiegłego roku, kiedy to ceny produkcji spadły o 0,4% m/m (tym razem spadek o 0,2% m/m). Ceny w przetwórstwie obniżyły się po raz pierwszy od marca, o 0,3% m/m, w czym pomógł zapewne efekt mocniejszego złotego, obniżający ceny eksportu. Mocno wzrosły za to ceny w górnictwie, a także ceny produkcji artykułów spożywczych, wyrobów farmaceutycznych i tytoniowych.

Zobacz również

e‑US z ułatwieniami dla spółek, fundacji i stowarzyszeń

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie.

Czytaj więcej

Sprzedaż przez platformy sprzedażowe z dodatkowym obowiązkiem raportowania

Sprzedaż przez platformy sprzedażowe z dodatkowym obowiązkiem raportowania

1 lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy zobowiązujące operatorów platform cyfrowych do gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej te obowiązki.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.