Dane i prognozy ekonomiczne

Tekst otwarty nr 1/2011

Wskaźniki kwartalne i roczne

Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu

Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 14 grudnia 2010 r.

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama