Mandat w wysokości minimum 185 zł, grzywna sięgająca 18 tys. zł, a w skrajnych przypadkach nawet więzienie – takie konsekwencje grożą przedsiębiorcom, rozliczającym się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, jeśli do 1 lutego nie złożyli PIT-28.

Spóźnione zeznanie podatkowe jest wykroczeniem skarbowym, za które fiskus może ukarać cię mandatem. Wynika to z artykułu 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego. Urzędnicy skarbowi lub inspektorzy kontroli skarbowej mają prawo ustalić wysokość mandatu od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2016 roku wynosi ono 1850 zł brutto). Możesz więc zapłacić od 185 zł aż do nawet 37 tys. zł. Podobne sankcje dotyczą sytuacji, kiedy nie zapłacisz pełnej kwoty podatku, a zaległość nie przekroczy pięciokrotnej wysokości płacy minimalnej (w 2016 roku – 9250 zł).

Inaczej wygląda kwestia nieuiszczenia podatku, który przewyższa wspomnianą kwotę. W grę wchodzi już wówczas przestępstwo skarbowe, a karę wymierza sąd. Jeśli znajdziesz się w podobnej sytuacji, grozi ci grzywna – od 10 do 720 tak zwanych stawek dziennych. Ich wartość określa sąd na podstawie twoich dochodów i sytuacji materialnej. Widełki mieszczą się w przedziale od 1/30 do 400/30 minimalnego wynagrodzenia.

W 2016 roku kwota dzienna może więc wynosić od 61,66 zł do 24 664 zł, a tym samym cała grzywna od 616,6 zł aż do 17,75808 mln zł. W rażących przypadkach poważnych oszustw podatkowych sąd może skazać na ograniczenie lub pozbawienie wolności od 5 dni do 5 lat. W przypadku spóźnionego PIT-u taka kara, na szczęście, nie grozi.

Jak zapobiec karze za spóźnioną deklarację PIT?

W przypadku niedotrzymania terminu zeznania podatkowego jak najszybciej złóż spóźnioną deklarację. Kary pieniężnej możesz uniknąć, informując skarbówkę o popełnionym wykroczeniu. Należy to zrobić, zanim urzędnicy sami się zorientują i rozpoczną działania w tej sprawie. Jeśli nie rozliczysz PIT-u na czas, możesz posłużyć się tzw. czynnym żalem.

Zawiadomienie pisemne musi zawierać powody oraz okoliczności zaistniałego spóźnienia. Dokument, zaadresowany do naczelnika urzędu skarbowego, powinien zostać złożony podczas spotkania z urzędnikiem. Oprócz tego konieczna jest również spłata zaległego podatku wraz z ustawowymi odsetkami.

Źródło: Money.pl

Zobacz również

Nie będzie oddłużenia w przypadku celowej niewypłacalności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Nie będzie możliwości oddłużenia, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, chyba, że będzie to uzasadnione względami słuszności.

Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

CiRZ_10_6.jpg

System MOSS (Mini One Stop Shop) – czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Czytaj więcej

Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

CiRZ_10_4.jpg

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama