Bank Centralny

Tekst otwarty nr 12/2009

Zakłócenia w komunikacji na koniec kadencji RPP

  •  RPP podjęła na październikowym posiedzeniu decyzję o utrzymaniu podstawowych stóp procentowych NBP bez zmian. Było to zgodne z powszechnymi oczekiwaniami.
  •  Więcej niepewności było co do zmiany nieformalnego nastawienia w polityce pieniężnej z łagodnego na neutralne. Wypowiedzi kilku członków Rady z ostatnich paru tygodni (zarówno z „gołębiej”, jak i „jastrzębiej” frakcji) wskazywały, że taka decyzja najprawdopodobniej nie zapadnie na październikowym posiedzeniu, a być może już do końca kadencji obecnej Rady. Okazało się jednak, że nastawienie zostało zmienione. Ocena sytuacji gospodarczej na świecie i w Polsce oraz bieżących tendencji inflacyjnych przedstawiona przez RPP w komunikacie nie uległa przy tym istotnym zmianom w porównaniu z poprzednim miesiącem.
  •  Wynik październikowego posiedzenia RPP nie zmienia naszych oczekiwań dotyczących perspektyw polityki pieniężnej. Obecna RPP nie zmieni już według nas stóp do końca swojej kadencji, co zresztą było wiadomo już od kilku miesięcy i wskazanie na taki scenariusz przez członków RPP na konferencji prasowej po posiedzeniu nie wniosło nic nowego do oceny sytuacji. Decyzje o zmianach stóp będą już zależeć od nowej Rady. Tymczasem trudno przewidywać jej decyzje, nie znając nazwisk nowych bankierów centralnych. Biorąc pod uwagę naszą ocenę perspektyw inflacji i sytuacji gospodarczej, oczekujemy, że nowa RPP nie zdecyduje się na pierwsze podwyżki stóp przed połową 2010 r.

Nowa projekcja nie zmienia perspektyw polityki pieniężnej

  •  Ujawnione w nowym raporcie o inflacji wyniki głosowań RPP pokazują, że już od lipca wniosek o zmianę nastawienia blokowany był przez prezesa NBP przy stosunku głosów 5:5. Oceniając niespójną z wcześniejszymi wypowiedziami członków Rady decyzję o zmianie nastawienia na neutralne w październiku, trudno doszukać się argumentów za takim krokiem w nowej projekcji NBP dla PKB i inflacji.
  •  Dla PKB mocnej poprawie uległa ścieżka na ten rok, co wynika z dużo lepszych od oczekiwań danych za II kwartał i kolejne miesiące, które zweryfikowały najbardziej pesymistyczne scenariusze dla polskiej gospodarki na ten rok. Istotniejsze dla decyzji o stopach przewidywania na kolejne lata nie uległy jednak istotnej zmianie. Ścieżka PKB na 2010 r. została nieco podwyższona, a na 2011 r. lekko obniżona.
  •  Najbardziej uderzającą zmianą w nowej projekcji jest znaczne obniżenie ścieżki inflacji na 2010 r., co na pierwszy rzut oka można traktować jako czynnik zniechęcający do zmiany łagodnego nastawienia w polityce pieniężnej i do podwyżek stóp w trakcie przyszłego roku.
  •  Niemniej, w świetle szczegółowych wyników projekcji inflacji przedstawionych po posiedzeniu RPP, niska ścieżka inflacji na przyszły rok jest rezultatem optymistycznych założeń co do cen żywności i energii.
  •  Ścieżka inflacji bazowej, która powinna być najistotniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji przez nową RPP, przy założeniu podejścia wyprzedzającego do rozwoju procesów inflacyjnych i wydarzeń w gospodarce (forward looking), nie jest natomiast bardziej korzystna niż w poprzedniej projekcji z czerwca. Ścieżka inflacji CPI na 2011 r. nie uległa istotnym zmianom.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum. Biznes w czasach pandemii (podsumowanie)

grafika.jpg

„KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” to cykl bezpłatnych konferencji online, podczas których 24 ekspertów KPMG w ciągu ponad 10 godzin przedstawiło kilkanaście merytorycznych prelekcji. Poruszono najbardziej aktualne tematy dotyczące: wsparcia w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych; źródeł finansowania i dotacji; wyzwań procesowo-technologicznych oraz restrukturyzacji firmy lub jej upadłości. Wirtualne konferencje okazały się unikalnym przedsięwzięciem zorganizowanym na taką skalę w dostosowanej do obecnych realiów formie online.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #4 Restrukturyzacja firmy lub upadłość (9 czerwca 2020)

9 czerwca odbędzie się już ostatnie z czterech wydarzeń składających się na „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. Zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją firmy lub upadłością w czasie pandemii zostanie zamknięty cykl bezpłatnych konferencji online.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 5-6/2020

KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii #3 Cyfrowoprzygotowani – digitally ready (2 czerwca 2020)

Eksperci KPMG już po raz trzeci spotkają się w wirtualnej przestrzeni z przedsiębiorcami w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”. 2 czerwca odbędzie się kolejna, bezpłatna konferencja online, której agenda w całości zostanie poświęcona wyzwaniom w transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama