Po sporządzeniu mapy strategii i wyposażeniu celów w niej zawartych w zestaw mierników (nr 7/2011) należy przystąpić do przygotowania Zrównoważonej Karty Wyników dla poziomu całej organizacji. Karta zawiera pogrupowane w perspektywy cele organizacji, mierniki, planowaną wartość mierników, dopuszczalne odchylenia i krótki opis działań zmierzających do osiągnięcia zadanych wyników.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement