Wynik finansowy i przepływy pieniężne netto stanowią podstawowe miary kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Firma może w legalny sposób w pewnym stopniu wpływać na poziom wyniku finansowego, a tym samym wysokość swoich zobowiązań podatkowych i jednocześnie oddziaływać w ten sposób na poziom wygenerowanych w danym okresie przepływów pieniężnych. Jest to możliwe dzięki przepisom prawnym obowiązującym w zakresie opodatkowania dochodu, które umożliwiają pewną elastyczność przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Ustalenie wielkości wyniku finansowego – odejście memoriałowe

Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest podstawą do określenia rentowności przedsiębiorstwa, a więc opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ustalany zgodnie z zasadą memoriałową, według której koszty ujmowane są w tym roku podatkowym, w którym powstały przychody z nimi związane1. Metoda ta zapewnia współmierność jednych i drugich. W celu ustalenia wyniku finansowego przedsiębiorstwa należy zatem określić wartość osiągniętych w danym okresie przychodów oraz rodzajów wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności i części w jakiej winny być przypisane do danego okresu rozliczeniowego. W praktyce sprowadza się do określenia, jakie nakłady były w istocie konieczne do poniesienia w celu uzyskania przychodu osiągniętego w danym okresie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Zasada kontynuowania działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Power of pricing – moc ceny

Czytaj więcej

Nowa ustawa o zatorach płatniczych – lepsza ochrona MŚP

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama