Wskaźnik idealny

Open access no. 2/2009

Czy systemy wskaźników zarządczych rzeczywiście wskazują menedżerom właściwą drogę? Odpowiedzi szuka M. Alexander - specjalista do spraw systemów CRM.

www.competence-site.de

Jednym z wyznaczników dojrzałości koncepcji controlingu w przedsiębiorstwach jest wysoki stopień wykorzystania kalkulowanych przez controllerów wielkości w procesie podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą. Wydaje się, iż cel ten najłatwiej osiągnąć, mnożąc liczbę dostarczanych menedżerom wskaźników, o co w dobie systemów business intelligence nietrudno. Zdecydowanie lepiej jednak, aby controllerzy oderwali wzrok od swoich nowoczesnych paneli kontrolnych i przypomnieli sobie, jakie cechy powinny spełniać mierniki zarządcze, aby pomagały zwiększyć wartość przedsiębiorstwa.

Wielkości te powinny opierać się na przejrzystych formułach i jasno określonych danych wejściowych - gdyż ich wskazania będą tylko tak dokładne, jak precyzyjny jest algorytm obliczeniowy i informacje, na których się opierają. Wskaźniki powinny być przekrojowe, łącząc możliwie odległe parametry działalności przedsiębiorstwa. Gdy jednak nawet controller nie potrafi w kilku zdaniach wyjaśnić sensu ekonomicznego miernika, jest to sygnał o jego bezużyteczności w procesie decyzyjnym. Mierniki zarządcze powinny być także maksymalnie zagregowane i ujmować wielkości, do których przypisane są konkretne osoby odpowiedzialne - tak aby od razu wiedzieć, kto powinien wziąć udział w comiesięcznym omówieniu wyników.

Zawsze można kierować się też maksymą, iż wskaźniki, których pozyskanie kosztuje najwięcej, są najmniej przydatne w procesie decyzyjnym - choć dobrze uzasadniają potrzebę istnienia lub rozbudowy działu controllingu.

Also check

Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

CiRZ_07-08_88.jpg

Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

Read more

Idea zarządzania strategicznego

CiRZ_07-08_65.jpg

Zarządzanie strategiczne pełni w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Obejmuje tak istotną dziedzinę zarządzania firmą jak opracowanie i implementacja jej strategii, bez której trudno byłoby konkurować w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Read more

Marginalne zyski – mikrosposoby na sukcesy w firmi

CiRZ_07-08_82.jpg

Czy mikrozmiany mogą pomóc w sukcesie? Większość osób widzi sukcesy wyłącznie na samym końcu pewnego procesu, gdy ktoś coś wygra albo dane firmowe pokażą znaczny wzrost zysku. Widzimy tylko to, co duże. Tego, co jest małe nie zauważamy. Szybko zauważymy potężnego słonia drepczącego po ulicach w mieście, a nie zauważymy pracowitych małych pszczół, które zapylają kwiaty i dają zdrowy pyszny miód. Z marginalnymi zmianami jest podobnie. Są bardzo ważne w naszym codziennym życiu, jednak nie przywiązujemy do nich odpowiedniej wagi.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama