Opisywane w tym opracowaniu doświadczenia dotyczą rzeczywistego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Pokazujemy tu układ ewidencji kosztów, który umożliwia uzyskiwanie informacji niezbędnych do podejmowania szybkich decyzji. Prezentujemy również strukturę organizacyjną, która jest narzędziem ochrony przedsiębiorstwa przed niepewnością otoczenia. Wyróżnia ją elastyczność dostosowywania do siebie wszystkich operacji gospodarczych prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz firmy. Pewną część rozważań poświęcamy procesowi optymalizacji wykorzystania procesów zleceniowych w oparciu o analizę przebiegu procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Celem optymalizacji jest prawidłowy pomiar, wycena, identyfikacja i rejestracja kosztów.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement