Jak sygnalizowaliśmy w I części cyklu (nr 10/2014), w tej części opracowania przedstawiamy wnioski z analizy przebiegu procesu produkcyjnego w systemie zleceniowym wdrażanym w analizowanym przedsiębiorstwie. Pokażemy również zasady rozliczania kosztów produkcji na zlecenie. Dzięki temu ułatwiony będzie proces wyboru w przyszłości rozwiązania informatycznego mającego na celu wdrożenie zleceń wewnętrznych oraz ich ewidencję.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem ryzyka

Read more

KPI w detalu, cyli biznesowe Quo vadis

Read more

Ciąć koszty czy przemodelować marketing?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement